Nulta stopa tolerancije na korupciju

Uprava i zaposlenici BKS Bank posvećeni su sveobuhvatnoj borbi protiv korupcije te provode sve potrebne mjere za njezino suzbijanje. Jasno komuniciramo nultu stopu tolerancije na povrede odredaba o sprječavanju korupcije i sankcioniranje povreda ovisno o njihovom stupnju.

​​​​​​​

Pravila za suzbijanje korupcije

BKS Bank je 2012. na temelju zakonskih propisa, svog Kodeksa korporativnog upravljanja, Kodeksa ponašanja i Povelje o sukladnosti, načinila interni Pravilnik za suzbijanje korupcije. Naša društva kćeri i inozemne podružnice usvojile su vlastite pravilnike u skladu s nacionalnim zakonodavnim okvirom i minimalnim standardima austrijskog pravilnika.

Pravila i mjere za suzbijanje korupcije ne odnose se, međutim, samo na naše zaposlenike, nego i na suradnju s vanjskim partnerima poput savjetnika, revizora, odvjetnika, agencija, dobavljača i posrednika. Naše Smjernice za nabavu precizno propisuju postupak nabave.