Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.07.2024.

Pravilnik o naknadama Banke 01.2023.

Odluka o zateznim kamatnim stopama 07.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.06.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.06.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.05.2024.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 30.04.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.05.2024.

Tarifa za usluge Banke u poslovanju s pravnim osobama u primjeni od 01.04.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.04.2024.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.04.2024.

Tarifa naknada u poslovanju sa stanovništvom u primjeni od 01.10.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.04.2024.

Tarifa za usluge Banke u poslovanju s pravnim osobama od 27. 06.2023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 15.01.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.03.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.03.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.01.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.01.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.02.2024.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.02.2024.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.12.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.12.2023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 15.11.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.12.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.11.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.11.2023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za fizičke osobe od 01.06.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.10.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.10.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.09.2023.

Tarifa naknada u poslovanju sa stanovništvom od 15.05.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.09.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 16.08.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 01.08.2023.

Odluka o zateznim kamatnim stopama 01.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo u primjeni od 17.07.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo od 01.07.2023.

Tarifa za usluge banke u poslovanju s pravnim osobama od 06.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 16.06.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.06.2023.

Tarifa za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 01.2023.

Tarifa za usluge Banke u poslovanju s pravnim osobama od 01.2023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo 15.04.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 16.05.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.05.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 15.01.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.02.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 15.02.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.03.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 17.03.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 01.04.2023.

Odluka o aktivnim kamatnim stopama za stanovništvo 16.04.2023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za stanovništvo 012023.

Odluka o pasivnim kamatnim stopama za poslovne subjekte 012023.