Vaše srce kuca za novi dom?

Uz državne subvencije.

Više informacija

NOVOSTI -

Stambeni kredit sa subvencijom

Predajte zahtjev za APN stambeni kredit u BKS Bank i ostvarite pravo na dodatnu pogodnost - nudimo Vam do 20.000 EUR kredita za opremanje stana uz kamatnu stopu jednaku kamati za APN stambene kredite!

Informacije Covid-19

Informacije o poslovanju u vrijeme koronavirusa.

Obavijest o izmjeni aktivnih kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom i izmjeni zateznih kamatnih stopa

Aktivne kamatne stope promijenjene su vezano uz izmjene NRS-a. Zatezne kamatne stope usklađene su s zakonskim izmjenama

MyNet

Sigurno i dostupno plaćanje u svakom trenutku

Izvrsna banka