Predstavljanje

BKS Bank AG sa sjedištem u Klagenfurtu, Austrija, zapošljava više od 1.100 djelatnika i bavi se obavljanjem bankarskih te leasing poslova na tržištima u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. U Mađarskoj i Italiji nalaze se predstavništva Banke. Naša poslovna politika usmjerena je ka trajnim ciljevima, s težištem na dugoročnim uspjesima, a ne kratkoročnim dobicima.​​​​​​​​

Povijest

BKS Bank AG već desetljećima kontinuirano raste.

2020.

BKS Bank Connect - digitalna banka unutar banke - pokrenuta je na ljeto. U Hrvatskoj smo dobili državno priznanje ''Poslodavac prijatelj obitelji'' u u kategoriji srednja trgovačka društva. Početkom studenog 2020. godine dovršena je konverzija svih povlaštenih dionica u redovne dionice u omjeru 1: 1. Temeljni kapital sada se sastoji od 42.942.900 običnih dionica s pravom glasa.

2019.

BKS Bank bila je prva banka koja je osvojila Državnu nagradu za kvalitetu poslovanja za 2019. Dovršili smo važne etape u provedbi naše strategije digitalizacije. U Sloveniji smo postali najveći pružatelj usluga vrijednosnih papira preuzimanjem druge brokerske kuće.

Vodstvo

BKS Bankom upravljaju organi propisani austrijskim Zakonom o dioničkim društvima. Pored toga u organizacijskoj strukturi nastojimo zadržati što manji broj hijerarhijskih razina, kako bi se na zahtjeve i potrebe klijenata moglo reagirati na brz i fleksibilan način.

Strategija i misija

Naši duboki regionalni korijeni čine temelj za organski rast u tuzemstvu i inozemstvu. Najbolja smo adresa za zahtjevne klijente. Zašto? Zato što nas krasi izvrsnost u povezivanju stručnosti i suvremenih tehničkih rješenja. Time učvršćujemo svoju poziciju među vodećim austrijskim bankama.

Došlo je do pogreške prilikom obrade predloška.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy187.getFileEntryByUuidAndGroupId(String, long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy187 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryServiceImpl@6e01eaf5"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign dlFileEntry = DLFileEntryServ... [in template "20116#20152#BKS-DOWNLOADS-AND-LINKS-BOX" in function "getDLFileEntryFromUrl" at line 98, column 9]
	- Reached through: #assign dlFileEntry = getDLFileEntryF... [in template "20116#20152#BKS-DOWNLOADS-AND-LINKS-BOX" in function "getDLFileEntry" at line 73, column 17]
	- Reached through: #assign file = getDLFileEntry(LinkIte... [in template "20116#20152#BKS-DOWNLOADS-AND-LINKS-BOX" at line 48, column 33]
----
1<#assign DLFileEntryService = serviceLocator.findService('com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryService') /> 
2 
3<div class="card card-index"> 
4	<div class="card-index-content"> 
5    <#if Heading.getType() != "text"> 
6      ${Heading.getData()} 
7    <#else> 
8			<h2>${Heading.getData()}</h2> 
9    </#if> 
10 
11		<#list Link.getSiblings() as LinkItem> 
12			<#assign linkUrl = ''/> 
13			<#assign linkParams = ''/> 
14			<#assign linkText = ''/> 
15			<#assign linkTitle = ''/> 
16			<#assign linkSubText = ''/> 
17			<#assign linkClass= ''/> 
18 
19			<#if (LinkItem.Title.getData()?? && LinkItem.Title.getData() != "")> 
20				<#assign linkText = LinkItem.Title.getData()/> 
21				<#assign linkTitle = languageUtil.format(locale, "go-to-x", linkText, false)/> 
22			</#if> 
23		 
24			<#if LinkItem.LinkInternal.getData()?? && LinkItem.LinkInternal.getData() != ""> 
25				<#assign linkUrl = LinkItem.LinkInternal.getFriendlyUrl()/> 
26				<#assign linkClass= 'link-internal'/> 
27				<#if (!LinkItem.Title.getData()?? || LinkItem.Title.getData() == "")> 
28					<#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
29					<#assign isPrivateLayout = false /> 
30					<#assign layout = LayoutLocalService.fetchLayout(getterUtil.getLong(groupId), false, LinkItem.LinkInternal.getData()?number)/> 
31				 
32					<#assign linkText = layout.getName(locale) /> 
33					<#assign linkTitle = languageUtil.format(locale, "go-to-x", linkText, false)/> 
34				</#if> 
35			<#elseif LinkItem.LinkExternal.getData()?? && LinkItem.LinkExternal.getData() != ""> 
36				<#assign linkUrl = LinkItem.LinkExternal.getData()/> 
37				<#assign linkParams = 'target="_blank" rel="external"'/> 
38				<#assign linkClass= 'link-external'/> 
39				<#if (!LinkItem.Title.getData()?? || LinkItem.Title.getData() == "")> 
40					<#assign linkText = LinkItem.LinkExternal.getData()/> 
41					<#assign linkTitle = languageUtil.format(locale, "go-to-x", linkText, false)/> 
42				</#if> 
43			<#elseif LinkItem.Document.getData()?? && LinkItem.Document.getData() != ""> 
44				<#assign linkUrl = LinkItem.Document.getData()/> 
45				<#assign linkParams = 'target="_blank"'/> 
46				<#assign linkClass= 'link-download'/> 
47			 
48				<#assign file = getDLFileEntry(LinkItem.Document)/> 
49 
50				<#if (!LinkItem.Title.getData()?? || LinkItem.Title.getData() == "")> 
51					<#assign linkText = file.getTitle()/> 
52				</#if> 
53 
54				<#assign linkTitle = languageUtil.format(locale, "download-x", linkText, false)> 
55			 
56				<#assign linkSubText = ' <span class="file-info">(' + file.getExtension()?upper_case + ' - ' + formatFilesize(file.getSize()) + ')</span>'/> 
57			</#if> 
58		 
59			<p> 
60				<a class="link-icon ${linkClass}" href="${linkUrl}" title="${linkTitle}" ${linkParams}>${linkText} ${linkSubText}</a> 
61			</p> 
62		</#list> 
63	</div> 
64</div> 
65 
66<#function getDLFileEntry fileEntry> 
67	<#assign dlFileEntry = ''> 
68	<#if fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?? && fileEntry.getAttribute("fileEntryId") != ""> 
69		<#assign 
70		dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntry(fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?number) 
71		/> 
72	<#else> 
73		<#assign 
74		dlFileEntry = getDLFileEntryFromUrl(fileEntry.getData()) 
75		/> 
76	</#if> 
77	<#return dlFileEntry> 
78</#function> 
79 
80<#function getDLFileEntryFromUrl fileUrl> 
81	<#assign counter = 0 > 
82	<#list "${fileUrl}"?split("/") as pathSegemtent> 
83		<#if counter == 2> 
84			<#assign groupId = pathSegemtent?number > 
85		</#if> 
86		<#if counter == 5> 
87			<#assign subCounter = 0 > 
88			<#list "${pathSegemtent}"?split("?") as subSegemtent> 
89				<#if subCounter == 0> 
90					<#assign uuId = subSegemtent > 
91				</#if> 
92				<#assign subCounter = subCounter+1 > 
93			</#list> 
94		</#if> 
95		<#assign counter = counter+1 > 
96	</#list> 
97 
98	<#assign dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
99 
100	<#return dlFileEntry> 
101</#function> 
102 
103<#function formatFilesize fileSize> 
104	<#assign GB = 1000000000 /> 
105	<#assign MB = 1000000 /> 
106	<#assign KB = 1000 /> 
107 
108	<#if fileSize < MB > 
109		<#assign val = fileSize / 1000 /> 
110		<#return val?string("###,##0.#")+'KB' > 
111	<#elseif fileSize < GB > 
112		<#assign val = fileSize / 1000000 /> 
113		<#return val?string("###,##0.#")+'MB' > 
114	<#else> 
115		<#assign val = fileSize /> 
116		<#return val?string("###,##0.#")+'B' > 
117	</#if> 
118</#function> 

Priznanja i nagrade

​​​​​​​BKS Bank primila je već nekoliko nagrada za svoje poslovne aktivnosti i održivo korporativno upravljanje.