Predstavljanje

BKS Bank AG sa sjedištem u Klagenfurtu, Austrija, zapošljava više od 1.100 djelatnika i bavi se obavljanjem bankarskih te leasing poslova na tržištima u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. U Mađarskoj i Italiji nalaze se predstavništva Banke. Naša poslovna politika usmjerena je ka trajnim ciljevima, s težištem na dugoročnim uspjesima, a ne kratkoročnim dobicima.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Povijest

BKS Bank AG već desetljećima kontinuirano raste.

2017. Kao prva kreditna institucija u Austriji izdali smo socijalne obveznice. BKS Bank prvi je put nominirana za austrijsku Državnu nagradu za kvalitetu poslovanja te je ponovno nominirana i nagrađena priznanjem „EFQM Recognised for Excellence 5 Star“. 
2016. Od lipnja 2016. redovne dionice BKS Bank kotiraju u indeksu održivosti VÖNIX na Bečkoj burzi. Tijekom jeseni 2016. došlo je do povećanja temeljenog kapitala, pri čemu je izdano 3.603.600 novih redovnih akcija. BKS Bank d.d. pripojena je matičnom društvu BKS Bank AG.

Više informacija