Vaše srce kuca za novi dom?

Više informacija

NOVOSTI -

Stambeni kredit sa subvencijom

Stambeni kredit sa subvencijom otvara vrata Vašim stambenim snovima

Obavijest o promjeni tarife u poslovanju s pravnim osobama

Od 01.02.2021. na snazi je nova Tarifa u poslovanju s pravnim osobama

Obavijest o promjeni načina autentikacije

BKS Banka omogućila je korištenje dodatnog digitalnog kanala za autentikaciju u 3DS sustavu.

Operativni leasing

Pronađite poslovnicu

Izvrsna banka