Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu!

NOVOSTI -

Stambeni kredit sa subvencijom

Predajte zahtjev za APN stambeni kredit u BKS Bank i ostvarite pravo na dodatnu pogodnost - nudimo Vam do 20.000 EUR kredita za opremanje stana uz kamatnu stopu jednaku kamati za APN stambene kredite!

Obavijest o izmjeni Pasivnih kamatnih stopa u poslovanju sa pravnim osobama

Promjena kamatnih stopa na depozite pravnih osoba sa primjenom od 01. srpnja 2022.

Dugoročno financiranje

Financiranje investicijskih projekata i trajnih obrtnih sredstava.

Operativni leasing

Izvrsna banka