Želimo Vam srdačnu dobrodošlicu!

NOVOSTI -

Stambeni kredit sa subvencijom

Predajte zahtjev za APN stambeni kredit u BKS Bank i ostvarite pravo na dodatnu pogodnost - nudimo Vam do 20.000 EUR kredita za opremanje stana uz kamatnu stopu jednaku kamati za APN stambene kredite!

Informacije Covid-19

Informacije o poslovanju u vrijeme koronavirusa.

Dugoročno financiranje

Financiranje investicijskih projekata i trajnih obrtnih sredstava.

Operativni leasing

Izvrsna banka