Modeli financiranja

Želite investirati, trebate dodatne resurse ili Vam je potrebno jamstvo? Tada ćemo zajedno s Vama pronaći najbolje financijsko rješenje.

 

Kratkoročno financiranje

Brzo raspoloživa sredstva za financiranje Vašeg poslovanja.

Dugoročno financiranje

Financiranje investicijskih projekata i trajnih obrtnih sredstava.

Kreditiranje stambenih zgrada

Kratkoročno i dugoročno kreditiranje za popravke i poboljšice.

Bankovne garancije i akreditivi

Pravovremeno reagirajte na uvjete poslovnih partnera.

SERVIS

HROK / OSR

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska korisnica je HROK-a, kreditnog registra za prikupljanje, obradu i razmjenu informacija o kreditnim obvezama klijenata u Osnovnom sustavu registra.