Kreditiranje stambenih zgrada

  • Za obnove i popravke fasada, krovišta, dotrajalih instalacija i sl.
  • Rata kredita naplaćuje se iz pričuve stambene zgrade
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

Krediti se odobravaju uz  povoljne kamatne stope, s rokom povrata do 10 godina. Svi krediti su namjenski, minimalni iznos kredita je 3.000 EUR, a  Banka omogućuje i prijevremeno zatvaranje kredita kao i djelomičnu otplatu čime se smanjuju mjesečni anuiteti.

Upravitelj SZ dostavlja Banci zahtjev za kreditiranje SZ uz popratnu dokumentaciju koju čine:

  • ispis zadužene i naplaćene pričuve za period prethodna 3-6 mjeseci (ispis pričuve)
  • pregled vlasništva stambenih/ poslovnih prostora u SZ
  • bilancu SZ – pregled mjesečnih troškova SZ (trošak osiguranja, trošak naknade Upravitelju, trošak naknade ovlaštenom predstavniku i dr.)

Jedan od osnovnih kriterija prilikom donošenja odluke o kreditiranju SZ je naplativost pričuve.

Postotak naplativosti pričuve mora biti najmanje 80% ukupnog mjesečnog zaduženja pričuve. Ukoliko je naplata pričuve manja od 80% suvlasnici su obavezni povećati naplativost iste.

Da bi Ugovor o kreditu stupio na snagu, nužno je da ga potpišu suvlasnici koji raspolažu sa najmanje 70%, odnosno 80% korisne površine posebnih dijelova zgrade (postotak potpisnika proizlazi iz pojedinačnih Ugovora o poslovnoj suradnji Banke i Upravitelja). Ugovor o kreditu potpisuje se i ovjerava kod Javnog bilježnika.

Kredit se koristiti na način da se iznos kredita uplaćuje u korist transakcijskog računa izvođača radova, temeljem pismenog/ ih naloga potpisanog/ ih od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika Zgrade i Upravitelja koji je/ su Banci ostavljen/ i najkasnije 1 (jedan) radni dan prije isplate kreditnih sredstava. Nalogu za plaćanje Banci treba priložiti dokaze o namjenskom korištenju sredstava.

Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

BizzNet info

Brz uvid u stanje i promet na Vašim računima.

Depoziti

Depoziti stambenih zgrada

mBanka

Financijske transakcije u pokretu.