mBanka

 • Jednostavna i brza plaćanja
 • Pristup Vašim financijama od 0-24 bez dolaska u Banku
 • Slikaj i plati funkcionalnost
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

mBanka uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici ili putem elektroničkog bankarstva BKS Bank.

Instalaciju aplikacije možete preuzeti na sljedećim linkovima:

mBanka–Android

mBanka – IOS

mBanka – Huawei

Bankarske usluge koje omogućuje mBanka:

 • Pregled stanja i prometa po svim Vašim računima
 • Pregled podataka o kreditu
 • Unos domaćih i deviznih SEPA platnih naloga
 • Kupoprodaja deviza
 • Pregled i kontrola platnih naloga
 • Mogućnost kreiranja i storniranja naloga za budući datum valute
 • Informativni izračun rate kredita, kamate na depozit, konverzija valuta
 • Pronalaženje trenutne lokacije, popis bankomata i poslovnica s GPS koordinatama, navođenje do najbližeg bankomata/ poslovnice
 • "Slikaj i plati" opcija automatskog popunjavanja naloga čitanjem otisnutog digitalnog koda na nalogu za plaćanje
 • Odabir glavnog autorizacijskog uređaja za autorizaciju Internet plaćanja ukoliko koristite obje aplikacije BKS Bank AG (mBanka i mToken)

Pametni telefon s mobilnom platformom:

 • Android 4.4.2 ili noviji
 • IOS (iPhone) 5.0 ili noviji

Za Android aplikacija je dostupna na Google Play-u

Za iOS aplikacija je dostupna na AppStore-u

Za Huawei aplikacija je dostupna na AppGalery


Pristup Internetu s odgovarajućom podatkovnom tarifom


Sva komunikacija između mobilnog uređaja i gateway aplikacijskog poslužitelja zaštićena je korištenjem SSL/TLS kriptiranog protokola.

Pristup svim funkcionalnostima i financijskim podacima u aplikaciji mobilnog bankarstva odvija se putem zaštićenog kanala. Korisnik se u aplikaciju prijavljuje PIN-om ikojeg odabire prilikom prvog pokretanja aplikacije ili putem biometrije ukoliko to mobilni uređaj podržava. Podaci o PIN-u, biometriji, korisnikovim računima, transakcijama itd., ne čuvaju se na korisničkom telefonu.

Povezivanje aplikacije na Vaš pametni telefon i broj telefona (faktor posjedovanja) i pristup aplikaciji slobodnim odabirom PIN-a (faktor znanja) ili otiskom prsta/skenom lica (biometrijska autentifikacija) su dvije komponente koje osiguravaju 2 faktorsku provjeru autentičnosti prema PSD2 (Direktiva o usluzi plaćanja 2), RTS (Regulatorni tehnički standardi) i SCA (Jaka autentifikacija kupaca).

U slučaju da korisnik tri puta unese neispravan PIN, usluga mobilnog bankarstva će biti blokirana. U slučaju neaktivnosti korisnika nakon 5 minuta pokreće se automatska odjava klijentske aplikacije.

Gubitak mobilnog uređaja

mBanka usluga vezana je za mobilni uređaj na kojem je instalirana aplikacija i unesen aktivacijski ključ. Prilikom promjene mobilnog telefona potrebno je zatražiti od Banke reaktivaciju usluge. U slučaju gubitka mobilnog telefona ili sumnje na zlouporabu PIN-a molimo Vas da što prije obavijestite Banku i zatražite blokadu usluge.

Kontakt:

T: 0800 257 257 za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353 555​​​​​​​​​​​​​​
E: podrskaplatni@bks.hr

Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

Kratkoročno financiranje

Brzo raspoloživa sredstva za financiranje Vašeg poslovanja.

BizzNet Businessman window

BizzNet

Dostupno i brzo plaćanje u svakom trenutku. Vaš BizzNet u novom dizajnu.

Računi stambenih zgrada

Dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa stambenim zgradama.