Korisne informacije

Arhiva parametara promjenjivih kamatnih stopa 04/2023

Arhiva parametara promjenjivih kamatnih stopa 03/2023

Obavijest građanima o izmjenama i dopunama općih uvjeta i popratnih akata vezanih uz kreditno i depozitno poslovanje 01/2023

Obavijest o izmjeni Uvjeta za kreditno poslovanje Banke s poslovnim subjektima 12/2022

Obavijest o izmjenama Općih Uvjeta poslovanja 01/2023

Arhiva parametara promjenjivih kamatnih stopa

Obavijest o izmjeni Pasivnih kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom 07/2022

Obavijest o izmjeni Pasivnih kamatnih stopa u poslovanju sa pravnim osobama 07/2022

Obavijest o redizajnu aplikacija 08/2021

Obavijest o izmjeni i dopuni Tarife za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 08/2021

Obavijest o izmjeni Odluke o kamatnim stopama za stanovništvo 06/2021

Obavijest o izmjeni Tarife za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 05/2021

Obavijest o novim Uvjetima poslovanja po transakcijskim računima pravnih osoba 04/2021

Obavijest o izmjenama u poslovanju s građanstvom i obavijest o dopunama Općih uvjeta poslovanja 03/2021

Obavijest o promjeni načina autentifikacije kod plaćanja karticama na Internetu 02/2021

Obavijest o izmjeni Tarife za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 02/2021

Obavijest o izmjeni Tarife u poslovanju s pravnim osobama 01/2021

Obavijest o izmjeni Odluke o kamatnim stopama za stanovništvo 12/2020

Obavijest klijentima o obračunu kamata 10/2020

Obavijest o novoj Tarifi u poslovanju sa stanovništvom 09/2020

Obavijest o novoj odluci o kamatnim stopama za pravne osobe 09/2020

Obavijest o novoj tarifi 07/2020

Obavijest o izmjeni Tarifa i kamatnih stopa 06/2020

Obavijest o izračunu i objavi NRS-a 06/2020

Obavijest za korisnike kartica 04/2020

Obavijest o izmjeni Općih uvjeta 07/2019

Obavijest za korisnike kartice 07/2019

Obavijest FINE o mogućnosti dostavljanja dokumentacije online putem

Brošura EU o pravima potrošača 12/2019

Obavijest o izmjeni Tarife za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 10/2019

Obavijest o ukidanju Vasco tokena 09/2019

Obavijest o izmjeni Općih uvjeta 07/2019

Obavijest za korisnike kartica BKS Banke 07/2019

Obavijest o izmjeni Općih uvjeta i Tarife za usluge Banke u poslovanju sa stanovništvom 04/2019