Impresum

(informacije sukladno §5 austrijskog E-commerce zakona i dodatni navodi sukladno austrijskom Zakonu o medijima):

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 463 5858
F: +43 463 5858-329
E: bks@bks.at
www.bks.at

Sjedište:

Sjedište društva nalazi se u Klagenfurtu, politička općina Klagenfurt am Wörthersee (Austrija).

Osobni identifikacijski broj u RH:

95202348925

Temeljni kapital:

85.885.800,00 EUR i podijeljen je na redovne dionice, koje glase na ime.
Sudski registar: Upisan u sudski registar zemaljskog suda u Klagenfurtu, Dobernigstraße 2, A-9020 Klagenfurt pod brojem 91810s.
Vodeći broj banke: 17000
BIC adresa: BFKKAT2K
Legal Entity Identifier (LEI): 529900B9P29R8W03IX88
Global Intermediary Identification Number (GIIN): CU7H97.99999.SL.040
Porezni broj (UID-Nr): ATU25231503
DVR-Nummer (broj dodjeljen od strane austrijske agencije za zaštitu osobnih podataka)​​​​​​: 0063703

Nadležno nadzorno tijelo:

Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 9020 Wien
Članstvo: BKS Bank AG je članica gospodarske komore Koruške, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, sektor za banke i osiguranja.
Uprava:

Herta Stockbauer, Dieter Kraßnitzer, Alexander Novak, Nikolaus Juhász 

Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik

Primjenjive zakonske odredbe:

Primjenjuju se posebice pravne odredbe austrijskog Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) te  Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG) u važećoj verziji. Predmetne pravne odredbe objavljene su na internet stranici www.ris.bka.gv.at.

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

Mljekarski trg 3

HR-51000 Rijeka
T: +385 51 353 555
F: +385 51 353 566
E: info@bks.hr

www.bks.hr

 

Sjedište: Sjedište podružnice je u Rijeci.
Sjedište osnivača podružnice:

BKS Bank AG, Klagenfurt, Austrija

Matični broj subjekta (MBS): 040364313
Osobni identifikacijski broj: 02138784111
PDV broj: HR02138784111
Trgovački sud: Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-16/5998-4
Vodeći broj banke: 2488001
BIC adresa: BFKKHR22
Račun banke: 2488001-1011111116
IBAN: HR5724880011011111116, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Primjenjive zakonske odredbe:

BKS Bank AG u poslovanju putem Podružnice na području Republike Hrvatske na odgovarajući način primjenjuje važeće propise propisane člankom 88. (2) Zakona o kreditnim institucijama na snazi u Republici Hrvatskoj i propise određene Notifikacijom Hrvatske narodne banke u korist općeg dobra.

Zaštita osobnih podataka

BKS Bank AG u poslovanju putem Podružnice na području Republike Hrvatske na odgovarajući način primjenjuje Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) i ostale važeće propise Republike Hrvatske koji reguliraju zaštitu podataka te na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o kreditnim institucijama koji propisuju obvezu čuvanja bankovne tajne.

Detaljnije informacije dostupne su u Izjavi o zaštiti osobnih podataka objavljenoj na dnu ove rubrike. Sve izmjene i dopune predmetne Izjave biti će objavljene na istom mjestu. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na adresu BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, 51 000 Rijeka (s naznakom za službenika za zaštitu podataka), putem e-maila dpo@bks.hr i putem ostalih kontakata objavljenih na ovim web stranicama.

Sadržaji internet stranice:
BKS Bank AG redovito provjerava i aktualizira informacije na svojim internet stranicama. Pored sve pažnje moguće je da se podaci u međuvremenu promjene. Iz tog razloga nismo u mogućnosti preuzeti odgovornost ili garantirati za aktualnost, ispravnost i potpunost informacija stavljenih na raspolaganje putem interneta. To se posebice odnosi na navode iskazane u iznosima. Dokumenti dostupni putem interneta ne predstavljaju niti ponudu niti nalog za prodaju odnosno kupovinu proizvoda navedenih u njima.
Isto vrijedi za sve ostale internet stranice na koje se upućuje putem hyperlinka. Uspostavljanje veze s takvim internet stranicama odvija se na vlastitu odgovornost. BKS Bank AG ne provjerava niti sadržaj niti zakonsku usklađenost dotičnih stranica te za isto nije odgovorna.

Izmjene Internet stranice:
BKS Bank AG si pridržava pravo na izmjene ili dopune informacija na svojim internet stranicama.

Isključenje odgovornosti:
BKS Bank AG  ne koristi svoje internet stranice da bi Vama ili drugima ponudila savjetovanje ili dala preporuke. Informacije i/ili elementi na ovim internet stranicama ne predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje odluka o ulaganju kao i drugih odluka. Navodi o performansu vrijednosnih papira odnose se na prošlost a ne nužno i na budući razvoj. Molimo kontaktirajte svog savjetnika prije donošenja odluke o investicijskom ulaganju.
Načelno vrijedi da BKS Bank i njena poduzeće kćerke ne snose odgovornost za štetu prouzrokovanu svojim internet oglašavanjem.Spomenuto se posebice odnosi na bilo koju vrstu štete koja rezultira iz smetnji u hardveru ili softveru, iz neuspješno uspostavljene veze s BKS Bank AG  te uslijed drugih smetnji u vezi.
Razmjena podataka odvija se preko javnih nezaštićenih telekomunikacijskih uređaja drugih poduzeća (osim ako izričito nije drugačije navedeno). Za svaku štetu (uključujući i propuštenu dobit) uzrokovanu smetnjama u prijenosu, tehničkim nedostacima, prekidima, odlaganjem i sl. te nezakonskim intervencijama na uređajima telekomunikacijskih poduzeća, BKS Bank AG ne snosi bilo koju vrstu odgovornosti. Odgovornost BKS Banke AG je isključena i ukoliko je šteta (uključujući i propuštenu dobit) prouzročena prethodno navedenim tehničkim problemima nastalim putem/na tehničkim uređajima BKS Banke.
BKS Bank AG posebice nije odgovorna za greške nastale neprimjerenim rukovanjem programa ili modifikacijom istih od strane korisnika ili drugih osoba.

Autorsko pravo, pravo trgovačkih marki:
Sadržaj i struktura internet stranice BKS Bank AG zaštićeni su autorskim pravom i pripadaju isključivo BKS Banci odnosno njenim poduzećima kćerima. Autorska prava drugih osoba se izuzimaju. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, naročito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti od strane BKS Bank AG. Kroz pohranjivanje ili preslikavanje podataka odnosno cijele internet stranice ili kroz ostale aktivnosti ne dolazi do prijenosa bilo kojih prava.BKS Bank AG  si zadržava sva prava, posebice autorska prava te prava trgovačkih marki glede svih elemenata predmetne internet stranice i iskoristiti će sve raspoložive instrumente ista i da ostvari.

Zaštita podataka:
BKS Bank AG skuplja, obrađuje te uporabljuje osobne podatke isključivo u skladu sa propisima austrijskog Zakona o zaštiti osobnih podataka (Datenschutzgesetz – DSG), Zakona o telekomunikacii (Telekommunikationsgesetz – TKG) te Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) u važećoj verziji.

E-Mail-korespondencija:
Poznato je da se informacije i podaci upućeni putem e-maila mogu izmijeniti i bez aktivnog učestvovanja pošiljaoca. Iz ovog razloga ukoliko nije ugovoreno drugačije, BKS Bank AG nije u mogućnosti primati pravno obvezujuće naloge putem e-maila. Stoga je, ukoliko nije ugovoreno drugačije, razmjena poruka putem e-maila, posebice onih s pravno obvezujućim sadržajem, za BKS Bank AG neobvezujuća. Ulazni e-mailovi čitaju se i obrađuju samo u okviru redovnog radnog vremena banke.

Oznake specifične za spol:
Izrazi uporabljeni na internet stranicama BKS Bank AG , kao npr. klijent, voditelj, djelatnik i sl., odnose se na isti način kako na žene tako i na muškarce.

Komercijalni uvjeti:
Kod definiranja komercijalnih uvjeta BKS Banka nastoji uzeti u obzir svoj poslovni model te utvrđenu strategiju rizika.

Fotografije:
Getty Images i fotografije BKS Bank 

Izdavač, medijski vlasnik, mjesto redakcije, objavljivanje i proizvodnja:

 

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
upisan u sudski registar pod brojem 91810s (zemaljski sud Klagenfurt)

Organi Banke / Dioničari:

  • Uprava i Nadzorni odbor
  • Vlasnička struktura sukladno §25 austrijskog Zakona o medijima

Djelatnost:

  • obavljanje bankarskih poslova u tu- i inozemstvu
  • obavljanje poslova leasing-a u tuzemstvu

Načelni sadržajni pravac:

  • Predstavljanje BKS Bank AG i njenih poduzeća kćerki
  • Informacije o proizvodima i uslugama iz ponude BKS Banke
  • Informacije o općenitim temama iz bankarskog poslovanja

Sadržaj i tehnički koncept:​​​​​​​

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Fonda Interaktive Medien und Kommunikation GmbH
Neubaugasse 57/36
A-1070 Wien

3 Banken IT GmbH
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

Ako klijent smatra da mu je u poslovnom odnosu s BKS Bank povrijeđeno neko pravo ili nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, preporuka je da se nastala situacija pokuša razriješiti bez odlaganja u poslovnici u kojoj je došlo do sporne situacije. U većini slučajeva situacija se riješi jednostavno i brzo na obostrano zadovoljstvo. Ukoliko to Klijentu ne odgovara ili i nakon razgovora situacija nije riješena, moguće je podnijeti pisani prigovor na adresu: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka i/ili na adrese poslovnica Banke. Prigovor je moguće podnijeti i na e-mail adresu info@bks.hr i putem elektroničkog obrasca Pišite nam na web stranici Banke pod rubrikom Služba za rješavanje prigovora.

Upute i postupak podnošenja prigovora Banci dostupni su u dokumentu pod naslovom Informacija klijentima: Vaše mišljenje je bitno! u tiskanom obliku u svim poslovnicama Banke i na web stranici Banke pod rubrikom Služba za rješavanje prigovora.

Ukoliko Klijent nije zadovoljan odgovorom ili rješenjem Banke na podneseni prigovor i ako misli da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije može o istom obavijestiti Hrvatsku narodnu banku na adresu:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3  
10000 Zabreb
www.hnb.hr

Ukoliko potrošač nije zadovoljan konačnim rješenjem prigovora iz područja platnog prometa odnosno ako smatra da se Banka ne pridržava primjenjivih propisa o obvezama informiranja i/ili pravima i obvezama  u svezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, može se obratiti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Roossveltov trg 2, e-mail adresa: www.hgk.hr, kao tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Banka je dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora iz područja platnog prometa koji je potrošač pokrenuo pred navedenim tijelom.

U ostalim područjima poslovanja Banke s potrošačima, ako Banka interno ne riješi prigovor na zadovoljstvo Klijenta, također je moguće obratiti se Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili kod online ugovorenih usluga konzultirati Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova kojoj je moguće pristupiti putem linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HR. Predmetna informacija ne smatra se obvezujućom za Banku niti pristankom Banke glede načina rješavanja spora niti tijela za rješavanje spora.

Postupci pred navedenim tijelima ne moraju rezultirati obvezujućom odlukom za stranke u sporu.

BKS - leasing Croatia d.o.o.

EUROTOWER

Ivana Lučića 2a

HR-10000 Zagreb

T:+385 1 48366 55

F:+385 1 48765 55

E: info@bks-leasing.hr

www.bks-leasing.hr

 

Sjedište:

Sjedište društva je u Zagrebu.

Matični broj subjekta (MBS):

080416730

Osobni identifikacijski broj:

52277663197

PDV broj:

HR52277663197

Temeljni kapital:

9.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Trgovački sud:

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Predmet poslovanja:

65210

Žiro računi:

2488001-1100117387 kod BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
2402006-1100073326 kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka

IBAN:

HR1724880011100117387

HR4424020061100073326

Nadležno nadzorno tijelo:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Dubravko Orlovac, predsjednik Uprave

Lejla Hasanbegović, članica Uprave

BKS Nekretnine d.o.o.

Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 51 353 555
F: +385 51 353 550
E: info@bks-nekretnine.hr
www.bks-nekretnine.hr

Sjedište:

Sjedište društva je u Rijeci.

Matični broj subjekta (MBS):

040332253

Osobni identifikacijski broj:

34236125138
PDV broj: HR34236125138
Temeljni kapital:

759.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Trgovački sud:

Trgovački sud u Rijeci

Žiro račun: 2488001-1100122067 kod BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
IBAN: HR48 2488 011 1101 2206 7

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Ivana Biga, član Uprave
Bahrudin Kovačević, član Uprave