Prijava nepravilnosti

BKS banka ulaže trajne napore u pravovremeno otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u radu kako bi zaštitila svoje klijente, zaposlenike i poslovne partnere te očuvala svoj ugled i integritet.

Stoga ohrabrujemo svoje zaposlenike da u slučaju povrede pravila, protuzakonitih radnji ili prijevara podnesu povjerljivu i, po želji, anonimnu prijavu.

U tu svrhu je BKS banka ustanovila sustav za prijavu nepravilnosti koji zaposlenicima i ostalim (ugovorno) povezanim poslovnim partnerima omogućuje anonimno podnošenje opravdane sumnje u neki od niže navedenih prijestupa, uz osiguranu zaštitu prijavitelja od negativnih posljedica.

Putem internetske platforme BKS Integrity Line moguće je 24 sata na dan anonimno prijaviti prijestupe ili postaviti pitanja o potencijalnim prijestupima. Djelatnika Ureda za prijavu nepravilnosti po vlastitom izboru možete kontaktirati i telefonskim putem ili zamoliti za razgovor u četiri oka. Kontakt možete ostvariti putem platforme.

  • financijski kriminal (npr. prijevare, slučajevi mita i korupcije, pronevjere, povrede povjerenja, iznude ili pokušaj počinjenja takvim djela)
  • povredu zakona o bankama ili tržištu kapitala
  • sukob interesa izvan područja poslovanja vrijednosnim papirima
  • pranje novca i financiranje terorizma
  • zlouporaba ili krađa povjerljivih podataka o klijentima ili društvu
  • krađa imovine društva
  • ozbiljne povrede zaštite okoliša

Naš sustav za prijavu nepravilnosti dostupan je svim osobama koje su profesionalno povezane s BKS bankom te su na taj način stekle informacije o prijestupima. To uključuje sadašnje i bivše zaposlenike, članove Nadzornog odbora, dobavljače, izvođače i ostale ugovorno povezane treće strane.

Prigovori klijenata zaprimljeni putem platforme BKS Integrity Line zbog tehničkih razloga ne mogu se proslijediti Službi za rješavanje prigovora.