HROK/ OSR

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska korisnica je HROK-a, kreditnog registra za prikupljanje, obradu i razmjenu informacija o kreditnim obvezama klijenata u Osnovnom sustavu registra. Detaljnije informacije o obradi Vaših osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra HROK-a i Vašim pravima vezano uz obradu istih dostupne su u dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra dostupnom i u svim poslovnicama Banke, kao i na web stranicama HROK-a.