Transakcijski računi

 • Brzo i pouzdano provođenje platnih naloga
 • Odobravanje kredita po načelu tekućeg računa
 • Povoljne tarife naknada za obavljanje platnog prometa
 • BizzNet i mBanka
 • Maestro Business debitna kartica​​​​​​
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela (svi upisi u sudski registar ili povijesni izvadak na kojem su vidljive sve promjene od osnivanja poslovnog subjekta)
 • Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 • Izvod iz zakona odnosno drugog propisa, ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona odnosno drugog propisa
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku
 • Osobne iskaznice osoba ovlaštenih za raspolaganje računom - na uvid
 • OIB-ove osoba ovlaštenih za raspolaganje računom/ za zastupanje poslovnog subjekta​​​​​

Pored navedenog potrebno je popuniti i dokumentaciju Banke koju možete preuzeti u poglavlju Preuzimanje dokumenata.

Uplata osnivačkog pologa može se obaviti u BKS Banci ili u svim poslovnicama FINA-e. Uplata se vrši na račun Banke HR4324880011024800008 utvrđen za tu namjenu. Nakon izvršene uplate Banka izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije poslovnog subjekta kod Trgovačkog suda. Ako se uplata vrši u poslovnici FINA-e, FINA prima uplatu i izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa.​​​​​​​

Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

podrskaplatni@bks.hr

BizzNet Businessman window

BizzNet

Dostupno i brzo plaćanje u svakom trenutku. Vaš BizzNet u novom dizajnu.

Kratkoročno financiranje

Brzo raspoloživa sredstva za financiranje Vašeg poslovanja.

Bankovne garancije i akreditivi

Pravovremeno reagirajte na uvjete poslovnih partnera.