Platni promet

 • Domaći i inozemni platni promet
 • Gotovinska i bezgotovinska plaćanja u Banci ili u poslovnicama Fine
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

operations@bks.hr

Plaćanja na račune izvan BKS Banke obavljaju se putem dva sustava plaćanja:

 • NKS-om (Nacionalni klirinški sustav) i
 • HSVP-om (Hrvatski sustav velikih plaćanja)

Pored međubankovnih naloga postoji i mogućnost izvršavanja internih platnih naloga na račune unutar BKS Banke.

Gotovinski platni promet može se obavljati u Banci i svim poslovnicama Fine te u dnevno-noćnim trezorima Fine.

Bezgotovinski platni promet može se obavljati u Banci putem:

 • papirnog medija ili u elektroničkom obliku
 • online usluga MyNet, BizzNet i mBanka
 • trajnih naloga

te u Fini putem:

 • papirnog medija ili u elektroničkom obliku
 • elektroničkog plaćanja - FINA e-servis plaćanja

U BKS Banci platni promet se odvija preko multivalutnih računa čiji je broj određen IBAN-om (International Bank Accounting Number).

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) jedinstveno područje plaćanja u eurima je područje u kojemu platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima prema jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama neovisno o tome gdje se nalaze.

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

SEPA transakcija je ona transakcija koja zadovoljava slijedeće uvjete:

 • Valuta plaćanja=EUR,
 • Opcija troška=SHA,
 • Broj računa=ispravan IBAN platitelja i primatelja,
 • Zemlja platitelja i primatelja=SEPA zemlja (članice EU i EEA).

Kanali plaćanja u stranim valutama ovisno o vrstama valuta i zemljama plaćanja

Plaćanje u EUR-ima unutar RH vrši se EURO-NKS-om (plaćanja se vrše prema pravilima za plaćanje SEPA transakcija sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u RH u EUR-ima).

Plaćanje u EUR-ima u SEPA područje vrši se SEPOM (plaćanja se vrše prema pravilima za plaćanje SEPA transakcija sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u SEPA područje u EUR-ima).

Plaćanje u ostalim valutama vrši se SWIFT-om (plaćanja se vrše prema pravilima SWIFT-a sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u ostalim valutama u inozemstvo).​​​​​​​​​​​​​​

Mjenice koje se podnose na naplatu mogu se dostavljati osobno ili poštom na adresu:

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Odjel za operativne poslove i IT podršku
Mljekarski trg 3
51000 Rijeka

Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške Za pozive iz inozemstva nazovite +385 51 353-555

0800 257-257

Pišite nam

operations@bks.hr

BizzNet Businessman window

BizzNet

Dostupno i brzo plaćanje u svakom trenutku. Vaš BizzNet u novom dizajnu.

Transakcijski računi

Brzo i jednostavno otvaranje multivalutarnog poslovnog računa.

Maestro Business debitna kartica

Iskoristite prednosti bezgotovinskog plaćanja.