Leasing

​​​​​​​Za jednostavno financiranje opreme, vozila ili strojeva odaberite neku od različitih vrsta leasing financiranja. 

Financijski leasing

Saznajte više o osnovnim značajkama financijskog leasinga.

Operativni leasing

Podrobnije informacije o operativnom leasingu.

SERVIS

Godišnja financijska izvješća

Uvid u godišnja financijska izvješća BKS-leasing Croatia.