Leasing

​​​​​​​Za jednostavno financiranje opreme, vozila ili strojeva odaberite neku od različitih vrsta leasing financiranja. 

Financijski leasing

Saznajte više o osnovnim značajkama financijskog leasinga.

Operativni leasing

Podrobnije informacije o operativnom leasingu.

Uvođenje eura

Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. donijelo je odluku o ulasku Republike Hrvatske u europodručje. 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj čime Hrvatska postaje 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta. BKS-leasing Croatia pristupio je Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Služba za rješavanje prigovora BKS-leasing Croatia d.o.o.

Vaše mišljenje je bitno. Molimo, pošaljite nam prijedlog ili prigovor.

Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu Obavijest potrošačima i Info za klijente.

Pišite nam

SERVIS

Godišnja financijska izvješća

Uvid u godišnja financijska izvješća BKS-leasing Croatia.