Operativni leasing

 • Operativni leasing, je u osnovi, način financiranja, namijenjen onima koje zanima korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva.
 • Po isteku ugovorenog roka leasing objekt je moguće vratiti i po želji uzeti novi.  
 • Ugovornim odnosom nije predviđena mogućnost otkupa objekta leasinga od strane primatelja leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

 • ​​​​​​Objekt leasinga se ne iskazuje u sklopu dugotrajne imovine primatelja leasinga te se bilanca ne opterećuje nabavnom vrijednošću objekta leasinga
 • Izdavanje mjesečnih računa koji ulaze u trošak poslovanja

za fizičke osobe

 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe, popunjen i potpisan od strane podnositelja zahtjeva i poslodavca
 • Ovjerene isplatne liste za protekla tri mjeseca
 • Preslika osobne iskaznice

za pravne osobe

 • Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
 • Profil poslovanja društva
 • BON 2 (SOL 2), ne stariji od 15 dana (na uvid u originalu)
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
 • Godišnji financijski izvještaj GFI -POD za protekle dvije godine
 • Revizorska izvješća za protekle dvije godine za trgovačka društva koja podliježu obvezi revizije financijskih izvještaja
 • Prijava poreza na dobit za protekle dvije godine
 • Aktualni periodički statistički izvještaj
 • Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
 • Izvadak iz registra stvarnih vlasnika
 • Preslika aktualnog osnivačkog akta pravne osobe
 • Preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka (KONTAKTIRANJE)

za obrtnike/slobodna zanimanja/OPG

 • Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike
 • BON 2 (SOL 2) na uvid u originalu ili 6-mjesečni izvod po glavnom računu poslovne banke
 • Prijava poreza na dohodak s potvrdom primitka Porezne uprave za protekle dvije godine (uključujući Pregled primitaka i izdataka, te Popis dugotrajne imovine)
 • Za paušalni obrt: obrazac PO-SD s važećim rješenjem o utvrđenom godišnjem paušalnom porezu na dohodak
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)
 • Rješenje o upisu u nadležni registar (obrtnici, samostalne djelatnosti i poljoprivrednici)
 • Za OPG: potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta / nositelja samostalne djelatnosti/obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka (KONTAKTIRANJE)

Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

 • U slučajevima kada je predmet leasinga vozilo, obvezno je sklapanje police kasko osiguranja na način da je BKS - leasing Croatia d.o.o. osiguranik a primatelj leasinga ugovaratelj osiguranja.
 • U slučajevima u kojima je objekt leasinga oprema obvezno je osigurati predmet leasinga od loma, krađe i požara, pri čemu se polica osiguranja sklapa na način da je davatelj leasinga osiguranik ili se polica vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove police osiguranja snosi primatelj leasinga.​​​​​​

Paket Comfort

Ukoliko transakcije najčešće obavljate na PC-u, tabletu ili putem mobitela, Paket Basic Plus prati Vaš životni stil.

BKS libero

Na libero računu Vaša sredstva su vezana samo za višu kamatnu stopu.

Nenamjenski krediti

Brzo do novca za ispunjenje Vaših želja.