Operativni leasing

 • Operativni leasing, je u osnovi, način financiranja, namijenjen onima koje zanima korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva.
 • Po isteku ugovorenog roka leasing objekt je moguće vratiti i po želji uzeti novi.  
 • Ugovornim odnosom nije predviđena mogućnost otkupa objekta leasinga od strane primatelja leasinga.
Dogovorite termin sastanka

Koristite usluge naše podrške

+385 1 483 66-55

Pišite nam

info@bks-leasing.hr

 • ​​​​​​Objekt leasinga se ne iskazuje u sklopu dugotrajne imovine primatelja leasinga te se bilanca ne opterećuje nabavnom vrijednošću objekta leasinga
 • Izdavanje mjesečnih računa koji ulaze u trošak poslovanja

za fizičke osobe

 • zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe, popunjen i potpisan od strane podnositelja zahtjeva i poslodavca
 • popunjena i ovjerena Suglasnost o zapljeni plaće
 • preslika osobne iskaznice
 • isplatne liste za prethodna tri mjeseca

za pravne osobe

 • BON 1 i BON 2 (SOL 2), ne stariji od 15 dana u originalu
 • potpisni karton
 • godišnji financijski izvještaj GFI -POD za zadnje dvije godine
 • prijava poreza na dobit
 • aktualni periodički statistički izvještaj
 • izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
 • profil poslovanja društva
 • popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
 • popunjen obrazac s podacima o stvarnim vlasnicima
 • upitnik za klijente pravne osobe
 • za trgovačka društva koja podliježu obvezi revizije financijskih izvješća potrebno je dostaviti Revizorska izvješća
 • preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje
 • izvadak iz registra stvarnih vlasnika
 • preslika osnivačkog akta pravne osobe

za obrtnike/slobodna zanimanja

 • BON 2 (SOL 2) na uvid u originalu ili 6-mjesečni izvod po glavnom računu poslovne banke
 • potvrda uplate poreza
 • rješenje o osnivanju obrta, originalna verzija na uvid
 • preslika osobne iskaznice vlasnika obrta
 • rješenje porezne uprave o porezu na dohodak/dobit za prethodne dvije godine
 • pregled primitaka i izdataka za zadnje dvije godine (knjiga primitaka i izdataka)
 • popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike

Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

 • U slučajevima kada je predmet leasinga vozilo, obvezno je sklapanje police kasko osiguranja na način da je BKS - leasing Croatia d.o.o. osiguranik a primatelj leasinga ugovaratelj osiguranja.
 • Ukoliko se radi o opremi kao predmetu leasinga, obvezno je osigurati predmet leasinga od loma, krađe i požara.
 • Pri tome se polica osiguranja sklapa na način da je davatelj leasinga ili osiguranik ili se polica vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove police osiguranja snosi primatelj leasinga.​​​​​​

Paket Comfort

Ukoliko transakcije najčešće obavljate na PC-u, tabletu ili putem mobitela, Paket Basic Plus prati Vaš životni stil.

BKS libero

Na libero računu Vaša sredstva su vezana samo za višu kamatnu stopu.

Hipotekarni krediti

Veći iznosi kredita za Vaše osobne potrebe.