Akcijski plan EU-a: Financiranje održive ekonomije

U ožujku 2018. Europska unija predstavila je Akcijski plan za financiranje održivog rasta koji je usmjeren na financijski sektor. Istraživanja su pokazala da sam javni sektor neće moći povećati godišnji volumen ulaganja od 175 do 290 milijardi eura potreban za postizanje klimatskih ciljeva EU-a do 2030. Akcijski plan EU-a osmišljen je kako bi se pomoglo usmjeravati gospodarstvo u tom smjeru.

Glavni ciljevi Akcijskog plana EU-a:

  • preusmjeravanje tokova kapitala prema održivom ulaganju 
  • bolje integriranje rizika koji proizlaze iz klimatskih promjena, degradacije okoliša i socijalnih pitanja (ESG rizici) u upravljanje rizicima
  • transparentnost u održivosti okoliša povećava i jača dugoročno razmišljanje.

Mjere namijenjene za postizanje zacrtanih ciljeva:

  • stvaranje jedinstvene taksonomije
  • razvoj standarda i oznaka za zelene financijske proizvode
  • širenje održivog financiranja
  • integracija održivosti u investicijski proces
  • uvođenje novih održivih mjerila.

Implementacija u BKS Bank

BKS Bank ima dugogodišnje iskustvo u području održivosti. U našim IT sustavima u Austriji već danas bilježimo održivo financiranje, našim klijentima nudimo održive financijske proizvode ili znamo naš ugljični otisak. Provedbu Akcijskog plana EU-a vidimo kao izazov, jer utječe na gotovo sve naše aktivnosti. Kako bismo osigurali pravovremeno ispunjenje i svih budućih zahtjeva, pokrenuli smo opsežan provedbeni projekt.

Vrlo dobar napredak već je postignut u 2019. godini integriranjem ESG faktora u upravljanje rizikom. Evaluirali smo i novu taksonomiju. Pokazalo se da kriteriji po kojima ocjenjujemo održivost projekata financiranja u velikoj mjeri odgovaraju taksonomiji. Također smjernice na kojima se temelje Zelene obveznice u velikoj mjeri odgovaraju nacrtima Standarda zelenih obveznica.

2020. razvili smo čimbenike odlučivanja za procjenu rizika održivosti, koji su uključeni u ocjenu. Također smo pogledali rizike održivosti kojima mogu biti izloženi rizici održivosti. Nadalje, ispitali smo hoće li financiranje koje smo prethodno smatrali održivim u skladu s taksonomijom u budućnosti.
Prilagodba kriterija, uključujući mapiranje u našim informatičkim sustavima, dogodit će se 2021. godine. 

Godine 2020. razvili smo čimbenike odlučivanja za procjenu rizika održivosti, koji su uključeni u ocjenu. Također smo provjerili rizike održivosti kojima mogu biti izloženi rizici održivosti osiguranja nekretnina. Nadalje, isptali smo hoće li financiranje koje smo prethodno smatrali održivim biti u skladu s taksonomijom u budućnosti. Prilagodba kriterija, uključujući mapiranje u našim IT sustavima, odvijat će se 2021. godine.