UN Global Compact

BKS Bank je 2012. postala članicom UN Global Compacta. S više od 12.000 sudjelujućih društava u 170 država, UN Global Compact predstavlja najveću mrežu poduzetničke odgovornosti diljem svijeta.

Deset načela UN Global Compacta predstavlja važan okvir u našem svakodnevnom poslovanju.

10 načela UN Global Compacta

  1. Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodnih ljudskih prava.
  2. Tvrtke bi se trebale pobrinuti da ne sudjeluju u kršenju ljudskih prava.
  3. Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i učinkovito priznavanje prava na kolektivno pregovaranje.
  4. Tvrtke bi se trebale zauzeti za uklanjanje svih oblika prisilnog rada.
  5. Tvrtke bi se trebale zauzeti za djelotvorno ukidanje dječjeg rada.
  6. Tvrtke bi se trebale zauzeti za ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja.
  7. Tvrtke trebaju pažljivo i obzirno pristupati pitanjima okoliša.
  8. Tvrtke trebaju pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu.
  9. Tvrtke trebaju poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.
  10. Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje.