Ciljevi održivog razvoja

2015. godine Ujedinjeni narodi predstavili su globalni program za razvoj i održivost „Program održivog razvoja do 2030.“. Srž tog programa čini 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja.​

Različitim mjerama BKS Bank doprinosi brojnim ciljevima od ukupno 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja UN-a. 2017. godine smo u sklopu analize materijalnosti iznova analizirali koji su nam ciljevi od prioritetne važnosti. Naši prioriteti prikazani su redom prema važnosti. Redoslijed prikaza ciljeva rezultat je procjene:

  • može li BKS Bank doista utjecati na taj cilj,
  • nudi li određeni cilj određene mogućnosti BKS Bank, te
  • proistječe li iz toga određeni učinak na zajednicu.

Izvor: Ujedinjeni narodi

Ovaj cilj ima učinke na cjelokupni lanac stvaranja dodane vrijednosti BKS Bank – počevši od naših dobavljača preko suradnika pa sve do naših klijenata – te nudi brojne mogućnosti utjecanja na pozitivan razvoj na našim regionalnim tržištima.

Održivi proizvodi dio su našeg temeljnog poslovanja, jednako kao i potpuno informiranje naših klijenata o potporama i investicijskom financiranju. Kao banka, želimo iskoristiti priliku da putem svojih proizvoda i druga poduzeća potaknemo na održivo poslovanje

Zaštita klime predstavlja jedan od najvećih izazova današnjice. BKS Bank brojnim mjerama daje važan doprinos postizanju cilja o ograničavanju povećanja globalne srednje temperature na dva stupnja Celzijusa iznad predindustrijske razine. U našoj Strategiji za očuvanje klime definirali smo svoje ciljeve za iduće razdoblje.

BKS Bank izvorno je osnovana kao korporativna banka. Sukladno tome imamo dobre poslovne odnose s brojnim industrijskim subjektima. U sklopu ovog cilja prepoznajemo povezujuće čimbenike za održiv razvoj gradova i naše poslovne partnere na komunalnoj razini, a koji su navedeni u Cilju 11.

BKS Bank zalaže se za ravnopravnost spolova kroz primjerice implementaciju Programa za razvoj karijere zaposlenih žena u banci te redovnu potporu projektima za promicanje ravnopravnosti spolova.

Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje osnovne su pretpostavke za smanjenje nezaposlenosti mladih, ali i starijih osoba, te jačanje dotične gospodarske lokacije. BKS Bank je u tom području angažirana mjerama za unaprjeđenje financijske pismenosti građana, izobrazbom vlastitih zaposlenika, financiranjem obrazovnih ustanova i obrazovnim sponzorstvima.

Prema Izvješću o siromaštvu austrijskog Statističkog ureda 18 posto austrijskog stanovništva na rubu je siromaštva. Poticanjem financijske pismenosti, proizvoda mirovinskog osiguranja, štednje i ulaganja te socijalnih sponzorstava BKS Bank na raznovrsne načine može pridonijeti ostvarenju Cilja 1.