Održive pozicije

Svjesni smo da kao banka imamo osobito odgovornu ulogu. S jedne strane, svojim odgovornim postupanjem u području nabave ili u ophođenju sa svojim zaposlenicima i sami postajemo aktivno održivima. S druge strane, odobravanjem kredita i plasiranjem investicijskih proizvoda utječemo na druga društva. Kada bi banke diljem svijeta obustavile kreditiranje društava koja posluju na socijalno i ekološki neprihvatljivim osnovama, pojačao bi se pritisak na ta društva da promijene svoj poslovni model. Isto bi se dogodilo kada bi se obustavila ulaganja u dionice i obveznice takvih društava.​​​​​​​

Kakvo je stajalište BKS Bank o ljudskim pravima, nuklearnoj energiji ili borbi protiv korupcije? Naše "Održive pozicije" pružaju detaljne informacije.

Održive pozicije

 

Važan element naših poslovnih načela jest utvrditi s kojim klijentima BKS Bank ne želi ući u poslovni odnos odnosno u kakve investicije sama ne želi ulaziti. Stoga je BKS Bank definirala različite kriterije za isključenje, pri čemu razlikujemo razloge isključenja za društva i države. Ti kriteriji se, između ostaloga, odnose na sljedeća područja:

 • povrede ljudskih i radnih prava
 • nuklearna energije
 • naoružanje
 • crpljenje ugljena i konfliktnih minerala
 • frakturiranje i crpljenje naftnog pijeska
 • zelena genska tehnika
 • kontroverzne gospodarske prakse poput pranja novca i financiranja terorizma, korupcije i prijevara
 • prostitucija i pornografija
 • embriološka istraživanja
 • igre na sreću
 • proizvodnja duhanskih proizvoda
 • trgovanje zaštićenim životinjama.

Dodatni kriteriji navedeni su u našem Pravilniku o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Definiranim kriterijima za isključivanje podliježu i odluke BKS Bank o vlastitim ulaganjim​​​​​​​a.

Naš Kodeks ponašanja predstavlja smjernicu za etički besprijekorno i svjesno postupanje naših zaposlenika. Kodeks ponašanja služi kao orijentacija u svakodnevnom ophođenju s kolegama, klijentima, dobavljačima, javnim institucijama i medijima. Kodeks ponašanja štiti nas i naše poslovne partnere od neprimjerenog ponašanja, a time i naš ugled. Podrazumijeva se da su Kodeks ponašanja, svi zaposlenici pročitali i prihvatili, te da ga poštuju.

Preuzmite Kodeks ponašanja

Za nabavu su u BKS Bank uglavnom zadužene odgovorne osobe u središnjici koje su prilikom odabira dobavljača i proizvoda dužne poštovati definirane kriterije za nabavu. Održiva nabava bitna je sastavnica Smjernica za nabavu, koje se primjenjuju u cijeloj grupi i koje definiraju minimalne socijalne i ekološke standarde za sve vrste nabave, a kojih se dobavljači imaju pridržavati. Za orijentaciju su osobama zaduženima za nabavu u Smjernicama navedeni najznačajniji certifikati održivosti i kvalitete. Kao regionalno ukorijenjena banka, polažemo veliku vrijednost na angažman dobavljača koji su ujedno i naši klijenti, a čije rukovodstvo i proizvodne metode su nam osobno poznate.

Svi dobavljači i poslovni partneri dužni su prihvatiti naš Kodeks ponašanja za poslovne partnere.

Preuzmite Kodeks ponašanja za dobavljače i poslovne partnere