Održive pozicije

Svjesni smo da kao banka imamo osobito odgovornu ulogu. S jedne strane, svojim odgovornim postupanjem u području nabave ili u ophođenju sa svojim zaposlenicima i sami postajemo aktivno održivima. S druge strane, odobravanjem kredita i plasiranjem investicijskih proizvoda utječemo na druga društva. Kada bi banke diljem svijeta obustavile kreditiranje društava koja posluju na socijalno i ekološki neprihvatljivim osnovama, pojačao bi se pritisak na ta društva da promijene svoj poslovni model. Isto bi se dogodilo kada bi se obustavila ulaganja u dionice i obveznice takvih društava.​​​​​​​

Kakvo je stajalište BKS Bank o ljudskim pravima, nuklearnoj energiji ili borbi protiv korupcije? Naše "Održive pozicije" pružaju detaljne informacije.

Održive pozicije

 

Važan element naših poslovnih načela jest utvrditi s kojim klijentima BKS Bank ne želi ući u poslovni odnos odnosno u kakve investicije sama ne želi ulaziti. Stoga je BKS Bank definirala različite kriterije za isključenje, pri čemu razlikujemo razloge isključenja za društva i države. Ti kriteriji se, između ostaloga, odnose na sljedeća područja:

 • povrede ljudskih i radnih prava
 • nuklearna energije
 • naoružanje
 • crpljenje ugljena i konfliktnih minerala
 • frakturiranje i crpljenje naftnog pijeska
 • zelena genska tehnika
 • kontroverzne gospodarske prakse poput pranja novca i financiranja terorizma, korupcije i prijevara
 • prostitucija i pornografija
 • embriološka istraživanja
 • igre na sreću
 • proizvodnja duhanskih proizvoda
 • trgovanje zaštićenim životinjama.

Dodatni kriteriji navedeni su u našem Pravilniku o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Definiranim kriterijima za isključivanje podliježu i odluke BKS Bank o vlastitim ulaganjima.

2020. godine kriterijima za isključivanje dodali smo pozitivne kriterije. Želimo promovirati tvrtke koje daju posebno pozitivan doprinos daljnjem razvoju našeg društva, očuvanju okoliša, zaštiti klime ili prilagodbi klimatskim promjenama, na primjer dekarbonizaciji, održivoj energiji i mobilnosti, ekološki ili socijalno održivoj infrastrukturi i obrazovnim institucijama. 

Naš Kodeks ponašanja predstavlja smjernicu za etički besprijekorno i svjesno postupanje naših zaposlenika. Kodeks ponašanja služi kao orijentacija u svakodnevnom ophođenju s kolegama, klijentima, dobavljačima, javnim institucijama i medijima. Kodeks ponašanja štiti nas i naše poslovne partnere od neprimjerenog ponašanja, a time i naš ugled. Podrazumijeva se da su Kodeks ponašanja, svi zaposlenici pročitali i prihvatili, te da ga poštuju.

Preuzmite Kodeks ponašanja

Za nabavu su u BKS Bank uglavnom zadužene odgovorne osobe u središnjici koje su prilikom odabira dobavljača i proizvoda dužne poštovati definirane kriterije za nabavu. Održiva nabava bitna je sastavnica Smjernica za nabavu, koje se primjenjuju u cijeloj grupi i koje definiraju minimalne socijalne i ekološke standarde za sve vrste nabave, a kojih se dobavljači imaju pridržavati. Za orijentaciju su osobama zaduženima za nabavu u Smjernicama navedeni najznačajniji certifikati održivosti i kvalitete. Kao regionalno ukorijenjena banka, polažemo veliku vrijednost na angažman dobavljača koji su ujedno i naši klijenti, a čije rukovodstvo i proizvodne metode su nam osobno poznate.

Svi dobavljači i poslovni partneri dužni su prihvatiti naš Kodeks ponašanja za poslovne partnere.

Preuzmite Kodeks ponašanja za dobavljače i poslovne partnere