Svijest o odgovornosti Banke

Preduvjet uspješnosti bankarskog poslovanja je visoko razvijena poslovna etika. BKS Bank je stoga jasno usvojila načela dobrih i odgovornih poslovnih praksi.

Obvezujemo se nadalje na pridržavanje društvene i ekološke odgovornosti spram svojih dioničara, klijenata, suradnika i opće javnosti.

Anketa provedena 2017. pokazala je da je to i za naše dionike također vrlo važno pitanje. U odgovorima dionika osobito su naglašena pitanja odgovornog poslovnog modela, visoko razvijene poslovne etike te mjere za suzbijanje korupcije i pranja novca. Stoga smo upravo u tim područjima pokrenuli odgovarajuće aktivnosti.