Strategija održivog razvoja

„Zagovaramo održivu poslovnu politiku. Uvjereni smo kako nas društveno odgovorno poslovanje (DOP) i održivi razvoj čine uspješnijima te kontinuirano doprinose dobrim poslovnim rezultatima. Stoga smo osmislili svoju cjelovitu Strategiju održivog razvoja koja je duboko ukorijenjena u temeljnom poslovanju.“

(Kodeks ponašanja BKS Bank)​​​​​

BKS Bank redovito razvija svoju Strategiju održivog razvoja. 2019. godine, revidirali smo Strategiju održivog razvoja 2018. - 2022. Pritom smo ispitali je li prilagodba potrebna zbog izmijenjenih zahtjeva., a nova evaluacija Strategije bit će 2020. godine

Važni temelji za izradu naše nove matrice materijalnosti te iz nje izvedene Strategije održivog razvoja bila su:

  • postojeća Poslovna strategija, Izjava o misiji i viziji te naše vrijednosti
  • ishodi našeg dijaloga s dionicima
  • načela UN Global Compacta
  • UN Globalni ciljevi održivog razvoja
  • Izjava o misiji respACT-a, austrijskog vijeća za održivi razvoj
  • prilike i rizici globalnih megatrendova za našu instituciju, te
  • značajni trendovi DOP-a.