Strategija održivog razvoja

„Zagovaramo održivu poslovnu politiku. Uvjereni smo kako nas društveno odgovorno poslovanje (DOP) i održivi razvoj čine uspješnijima te kontinuirano doprinose dobrim poslovnim rezultatima. Stoga smo osmislili svoju cjelovitu Strategiju održivog razvoja koja je duboko ukorijenjena u temeljnom poslovanju.“

(Kodeks ponašanja BKS Bank)​​​​​

BKS Bank redovito razvija svoju Strategiju održivog razvoja. Sveobuhvatno ažuriranje Strategije provedeno je 2017. Važni temelji za izradu naše nove matrice materijalnosti te iz nje izvedene Strategije održivog razvoja bila su:

  • postojeća Poslovna strategija, Izjava o misiji i viziji te naše vrijednosti
  • ishodi našeg dijaloga s dionicima
  • načela UN Global Compacta
  • UN Globalni ciljevi održivog razvoja
  • Izjava o misiji respACT-a, austrijskog vijeća za održivi razvoj
  • prilike i rizici globalnih megatrendova za našu instituciju, te
  • značajni trendovi DOP-a.