Sigurnost lozinki

Lozinke predstavljaju važan aspekt informacijske sigurnosti svakog poduzeća. Njihova je svrha pristup podacima i aplikacijama osigurati samo onim korisnicima koji raspolažu odgovarajućim ovlaštenjem. U interesu je svakog korisnika odabir sigurne lozinke koja podatke i vrijednosti štiti od neovlaštenog pristupa trećih osoba. To vrijedi kako za privatno tako i za radno okruženje u kojemu se koristi informacijsko-tehnološka infrastruktura poduzeća.

 Prilikom odabira lozinke potrebno je obratiti pažnju na sljedeća pravila:

  • Lozinka treba sadržavati najmanje 8 i najviše 12 znakova.
  • Pritom bi se trebala koristiti najmanje 2 posebna znaka, 1 broj, 1 malo slovo i 1 veliko slovo.
  • Nemojte koristiti pojam ili datum koji se jednostavno povezuje s vašom osobom (npr. ime kućnog ljubimca, prezime, datum rođenja).
  • Koristite kombinaciju pojmova s neuobičajenim korištenjem velikog i malog slova, znamenki i posebnih znakova.
  • Pravopisno pogrešno napisane riječi imaju prednost jer se ne nalaze u hakerskim rječnicima.

Popis najgorih lozinki dostupan na linku