E-mail nepoznatog pošiljatelja

Zašto se krivotvore pošiljatelji e-mail poruka?

Osobe koje putem e-maila žele širiti štetan softver (vidi: ‚malver‘) ili spamove (oglašivački mailovi) rado se skrivaju iza pošiljateljskih adresa koje zvuče ozbiljno. Primatelji vjeruju takvim pošiljatelji-ma, otvaraju poruke te na taj način neželjeno inficiraju svoja računala ili ih se preusmjerava na stranice zaražene štetnim softverom. Pritom se zloupotrebljavaju i adrese osobnih poznanika primate-lja, kao što su priznate javne ustanove ili velike tvrtke. Ova metoda koristi se i kako bi počinitelji (‚spammeri‘) prikrili svoj stvarni identitet, budući da je slanje oglašivačkih e-mail poruka bez suglas-nosti primatelja u Austriji zabranjeno. Prevaranti napadaju one e-mail servere koji neovisno o adre-si pošiljatelja propuštaju sve poruke. To je moguće kada e-mail serveri imaju pogrešne postavke te ne prihvaćaju i prosljeđuju samo e- mailove određenih adresa, kako je to inače uobičajeno. Tako je moguće da se prosljeđuju i krivotvoreni e-mailovi. Krivotvorenim pošiljateljskim adresama koriste se i tzv. počinitelji mrežnih krađa identiteta (vidi: ‚phishing‘).

Zaštita od krivotvorenih adresa pošiljatelja

Sljedeće zaštitne mjere mogu vam pomoći da zaštitite sebe i poznanike:

  • Koristite najnoviji program antivirusne zaštite
  • Svaki korisnik računala trebao bi na svom uređaju imati instaliran program antivirusne zaštite koji prilikom pristupa provjerava datoteke na postojanje opasnih sadržaja. Najpoznatiji programi antivirusne zaštite redovito nude ažurirane verzije. Redovno instalirajte takve programe – u protivnom vaše računalo neće biti zaštićeno protiv novih zlonamjernih programa.
  • Ne otvarajte e-mailove automatski
  • Svoj e-mail program namjestite tako da se nove poruke prilikom primitka ne otvaraju automatski (bez automatskog preview-a). Time sprječavate automatsko aktiviranje virusa i crva, ako e-mailovi u HTML-formatu sadrže‚ štetan kod‘.
  • Provjerite ime pošiljatelja i predmet poruke na postojanje sumnjivih elemenata
  • Provjerite sadrži li adresa pošiljatelja ili tekst u rubrici predmeta bilo kakve sumnjive elemente. Provjerite je li npr. domena navedena iza @ povezana s neuobičajenim pojmom ili nazivom. Budite oprezni kada e-mail adrese sadrže nazive funkcija poput ‚marketing‘, ‚security‘ ili‚ management‘ (npr. security@microsoft.com). Razmislite: Obraća li Vam se netko na engleskom jeziku, iako inače s Vama razgovara na njemačkom jeziku? Je li naziv adrese pravopisno pogrešan?
  •  Oprezno s e-mail privitcima. Budite oprezni, ako nenajavljeno zaprimite e-mail poruke s moguće štetnim privitcima. To su u prvom redu datoteke s nastavcima .com, .exe, .bat, .do*, .xl*, .ppt, .scr ili .vbs. Preporučujemo Vam da prethodno osobnim telefonskim pozivom provjerite je li Vam navedeni pošiljatelj doista uputio takvu datoteku. Vjerujte, takav trud se isplati! Ako e-mail poruka ne potječe od navedenog pošilja-telja, ni u kom slučaju nemojte odgovoriti na nju niti otvarati u poruci sadržane privitke ili poveznice.