Leasing

​​​​​​​Za jednostavno financiranje opreme, vozila ili strojeva odaberite neku od različitih vrsta leasing financiranja. 

Rješenje HANFA-e od 22. travnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je u postupku posrednog nadzora nad Društvom BKS-leasing Croatia d.o.o. Rješenje

Financijski leasing

Saznajte više o osnovnim značajkama financijskog leasinga.

Operativni leasing

Podrobnije informacije o operativnom leasingu.

Aktualne ponude

Trenutno nema aktivnih ponuda

SERVICE

Godišnja financijska izvješća

Uvid u godišnja financijska izvješća BKS-leasing Croatia.