Financijski pokazatelji

Finacijski pokazatelji na dan 31.12.2020.
Bilančna svota

9.856,5 mil. EUR

Godišnja dobit nakon oporezivanja 74,8 mil. EUR
Prosječan broj zaposlenih 963
Broj poslovnica 64

Ostale financijske informacije dostupne su vam u ​​​​financijskom izvješću BKS Bank AG.