Učinkovito korištenje resursa​​​​​​​

Energija, gorivo i papir su resursi koje najviše koristimo.​​​​​​​

Ukupna potrošnja energije BKS Bank Grupe u 2016. godini iznosila je 7,05 GWh (- 4%). Najveći dio toga su električna energija, grijanje i gorivo.

U Austriji i Hrvatskoj BKS Bank koristi 100% „zelene električne energije“. I na našim ostalim inozemnim tržištima većina korištene električne energije potječe iz obnovljivih izvora energije.

S fotonaponskim postrojenjem na krovu naše središnjice u Klagenfurtu u stanju smo sunčevom energijom pokriti veliki dio svojih potreba. 2018. je i u Ljubljani izgrađeno fotonaponsko postrojenje. ​​​​​​​

Prilikom nabave novih službenih vozila za vozni park vodimo računa o energetskoj učinkovitosti. 
Stoga se isključivo nabavljaju vozila energetskog razreda 6, vozila na hibridni i  e-pogon. Od 2017. godine smanjili smo naš vozni park za 5 vozila.  Intenzivno koristimo sustav videokonferencija i smanjujemo službena putovanja na najnužniju mjeru. Webinari i e-edukacije omogućavaju nam sudjelovanje u obukama i prezentacijama putem interneta. 
 

Prilikom opremanja radnih mjesta IT hardverom, veliku pozornost posvećujemo štedljivom korištenju resursa te što je više moguće sprječavamo elektronički otpad. Stoga svoje uređaje zamjenjujemo novima samo u slučaju velikih kvarova ili značajnijih promjena operativnog sustava. Koristimo isključivo uređaje koji u pogledu potrošnje energije odgovaraju najvišim tehnološkim standardima. Aspekti održivosti sadržani su i u našim Smjernicama za IT nabavu.​​​​​​​

U 2019. godini usvojen je prijedlog zaposlenika da FCS papir koji smo do sada koristili treba u velikoj mjeri zamijeniti recikliranim papirom. 

Naši pisači su standardno postavljeni na obostrani ispis. Putem MyNet-a i BizzNet-a, klijentima dokumente sigurno dostavljama u e-pretinac. U 2019. godini u e-pretince dostavljeno je 2 milijuna dokumenata, od kojih su mnogi bili na više stranica. K tome, jačamo svijest zaposlenika o pažljivoj potrošnji papira pop-up vijestima na osobnom računalu i obavijestima na Intranetu. U svakodnevnim aktivnostima koristimo arhivu elektroničkih dokumenata, koristimo veće zaslone koji nam pomažu usporediti dokumente, pa stoga i na taj način štedimo  pri ispisu dokumenata.