Učinkovito korištenje resursa​​​​​​​

Energija, gorivo i papir su resursi koje najviše koristimo.​​​​​​​

Ukupna potrošnja energije BKS Bank Grupe u 2020. godini iznosila je 7,18 GWh. Najveći dio toga su električna energija, centralno grijanje i gorivo.

BKS Bank oslanja se na obnovljive izvore energije na svim tržištima gdje god je to moguće. U Austriji i Hrvatskoj BKS Bank kupuje 100% „zelene električne energije“, a u Sloveniji i Slovačkoj udio je u porastu. S fotonaponskim postrojenjem na krovu naše središnjice u Klagenfurtu u stanju smo sunčevom energijom pokriti veliki dio svojih potreba. Krajem 2018. u Sloveniji je dovršeno fotonaponsko postrojenje. ​​​​​​

Prilikom nabave novih službenih vozila za vozni park vodimo računa o energetskoj učinkovitosti. Stoga se isključivo nabavljaju vozila energetskog razreda 6, vozila na hibridni i  e-pogon. Od 2017. godine smanjili smo naš vozni park za nekoliko vozila i značajno povećali broj putovanja željeznicom.

Svojim zaposlenicima redovno nudimo edukacije za uštedu goriva. Koristimo naš sustav videokonferencije i smanjujemo službena putovanja na najnužniju mjeru. Webinari nam omogućavaju da sudjelujemo u obukama i prezentacijama putem interneta.

Prilikom opremanja radnih mjesta IT hardverom, veliku pozornost posvećujemo štedljivom korištenju resursa te što je više moguće sprječavamo elektronički otpad. Stoga svoje uređaje zamjenjujemo novima samo u slučaju velikih kvarova ili značajnijih promjena operativnog sustava. Koristimo isključivo uređaje koji u pogledu potrošnje energije odgovaraju najvišim tehnološkim standardima. Aspekti održivosti sadržani su i u našim Smjernicama za IT nabavu.​​​​​​​

U 2019. godini usvojen je prijedlog zaposlenika da FCS papir koji smo do sada koristili treba u velikoj mjeri zamijeniti recikliranim papirom. 

Naši pisači su standardno postavljeni na obostrani ispis. Putem MyNet-a i BizzNet-a, klijentima dokumente sigurno dostavljama u e-pretinac. U 2020. smanjena je potrošnja papira sa 43t na 41t, a isporučeno je 3,2 milijuna dokumenata u e-pretince, od kojih su mnogi bili na više stranica. K tome, jačamo svijest zaposlenika o pažljivoj potrošnji papira pop-up vijestima na osobnom računalu i obavijestima na Intranetu. U svakodnevnim aktivnostima koristimo arhivu elektroničkih dokumenata, koristimo veće zaslone koji nam pomažu usporediti dokumente, pa stoga i na taj način štedimo pri ispisu dokumenata.