Smanjenje ugljičnog otiska u fokusu

Godišnja analiza ugljičnog otiska temelj je za poboljšanje vlastitih procesa, usporedbe s drugim društvima i smanjenje vlasitih emisija stakleničkih plinova.

Ugljični otisak je mjera ukupne emisije stakleničkih plinova koju neki proizvod ili usluga uzrokuje tijekom svog cjelokupnog životnog ciklusa. Ugljični otisak izračunava se ekvivalentnim vrijednostima CO2.

Kako bismo utvrdili ugljični otisak, unutar Grupe prikupljamo podatke o potrošnji energije, goriva, rashladnih sredstava i papira. Podatci unajmljenih objekata raspoloživi su nam tek u godini koja slijedi. Stoga se najnoviji rezultati odnose na 2016. godinu.

2016.: Smanjenje za 3,8%

U toj godini uspjeli smo smanjiti ukupni ugljični otisak grupe za 3,8% na 2.320t CO2-ekvivalenta, što odgovara 2,2 t CO2-ekvivalenta po zaposleniku. Cilj nam je do 2022. smanjiti ugljični otisak na maksimalno 2,0 tone CO2-ekvivalenta po zaposleniku.