Green Finance Alliance

Svojim članstvom u Green Finance Alliance, BKS Bank je jedna od pionira zaštite klime.
Green Finance Alliance je inicijativa za zaštitu klime austrijskog Saveznog ministarstva (BMK). Proaktivne tvrtke iz austrijskog financijskog sektora, kao članice Inicijative dobrovoljno se obvezuju da će svoju osnovnu djelatnost i operativnu ekologiju postupno učiniti klimatski neutralnima i tako ih uskladiti s Pariškim klimatskim ciljem (cilj 1,5 °C). Ove tvrtke preuzimaju ulogu pionira i demonstriraju usklađenost zaštite klime i uspješnog, održivog poslovanja.

Kao članica Green Finance Alliance, BKS Bank se obvezala na postizanje jasno definiranih ciljeva unutar određenog vremenskog okvira. To uključuje, na primjer:
  • usklađivanje kreditnog i investicijskog portfelja s ciljem od 1,5 °C Pariškog sporazuma o klimi,
  • širenje zelenih aktivnosti u osnovnoj djelatnosti i
  • postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Postajući članicom, BKS Bank prepoznala je ključnu ulogu koju banke igraju u transformaciji prema niskougljičnom gospodarstvu.
 

Klimatska strategija i strategija društvenog angažmana

Ulaskom u Green Finance Alliance, BKS Bank naglašava svoju predanost održivosti. Kao jedna od devet tvrtki koje su osnovale Inicijativu, postavili smo si cilj kontinuirano smanjivati emisije CO2 i ciljamo na klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine. Za nas to ne znači samo ostvarenje ušteda na razini tvrtke, već i u cijelom lancu vrijednosti. Poluga za postizanje ovog cilja leži u dekarbonizaciji naših kreditnih i investicijskih portfelja. Zato smo predani postupnom ukidanju poslovnih odnosa vezanih uz fosilna goriva u skladu s Green Finance Alliance.

Kako bi ovaj prijelaz bio uspješan, blisko surađujemo s našim dionicima. To je zato što smo u stalnom odnosu s različitim skupinama dionika - od pravnih i fizičkih osoba, poslovnih partnera i udruga čiji smo članovi, sve do naših zaposlenika i dioničara.

Godine 2024. ažurirali smo i našu Klimatsku strategiju i našu Strategiju društvenog angažmana i spojili ih u jedan dokument. Ključna područja djelovanja u našoj Klimatskoj strategiji i strategija društvenog angažmana odnose se na:
  • dekarbonizaciju kreditnog i investicijskog portfelja
  • postupni izlazak iz poslovanja vezanih uz fosilna goriva
  • smanjenje emisije CO2 u izravnim poslovnim aktivnostimai
  • integraciju ESG rizika i, posebno, klimatskih rizika u upravljanje rizicima
  • kontinuirano usavršavanje zaposlenika i rukovoditelja vezano uz teme zaštite klime i održivost
  • povećanje količine održivih proizvoda.
Klimatska strategija i strategija društvenog angažmana BKS Bank 
Klimatska strategija i strategija društvenog angažmana BKS Bank - engleska verzija