Proizvodi i inovacije

Sveobuhvatno smo posvećeni načelu održivosti, zahvaljujući čemu smo izgradili veliko povjerenje u svoju instituciju i inovativnu snagu.

(Izvadak iz Izjave o misiji i viziji BKS Bank)

Poslovni model BKS Bank usmjeren je na održivost. Svjesno se odričemo visoko špekulativnih poslova. Sustavno izgrađujemo svoj portfelj inovativnih i održivih proizvoda. Kao financijski partner brojnih pravnih i fizičkih osoba doprinosimo gospodarskom rastu.

Održivost vidimo kao čimbenik koji povećava inovativnu snagu svoje institucije. K tome, kontinuirano radimo na unaprjeđenju integriranja DOP-a u procese BKS Bank. 
Svjesni smo da banke svojom djelatnošću financiranja i ponudom ulagačkih proizvoda uvelike mogu utjecati na održivo upravljanje u cjelokupnom lancu stvaranja dodane vrijednosti. Naše interne smjernice za poslovanje s klijentima i nabavu stoga sadrže brojne ekološke i socijalne kriterije kao zaštitne mjere za poslovnu djelatnost.
Svojim mjerema u području „Proizvodi i inovacije“ doprinosimo ostvarenju sljedećih Globalnih ciljeva održivog razvoja:

  • Cilj 7 „Pristupačna i čista energija“
  • Cilj 8 „Dostojanstven rad za sve i gospodarski rast“
  • Cilj 9 „Industrija, inovacije i infratruktura“
  • Cilj 11 „Održivi gradovi i održive zajednice“
  • Cilj 12 „Odgovorna potrošnja i proizvodnja“ 
  • Cilj 13 „Odgovor na klimatske promjene“.