PSD2 - Direktiva o platnim uslugama 2

Dogovorite termin sastanka

Pišite nam

it@bks.hr

Dobrodošli na PSD2 portal za BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska. Na ovoj stranici možete pronaći relevantne linkove u vezi Direktive o platnim uslugama 2 (Payment Services Directive 2).

PSD2 je direktiva o podacima i tehnologiji koja ima za cilj potaknuti veću konkurenciju, inovacije i transparentnost na europskom tržištu plaćanja, uz istodobno poboljšanje sigurnosti pristupa računu i plaćanja putem Interneta.

Naš TPP će se prijavljivati na web stranici https://www.finapay.hr. Prije povezivanja s našim testnim okruženjem TPP će morati proći DEMO. Link je aktivan od 14. ožujka 2019.

Welcome to PSD2 portal for BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska. On this web site you can find relevant links regarding revised Payment Services Directive (PSD2). 

PSD2 is a data and technology-driven directive which aims to drive increased competition, innovation and transparency across the European payments market, while enhancing the security of Internet payments and account access. 

Our TPP will login on the web page https://www.finapay.hr. Before connecting to our test environment TPP will have to pass DEMO. Link is active as of March 14th 2019. 

Links:

Sandbox URL

Portal URL

Portal URL - documentation page

Portal URL - statistics

Portal URL - subscription

Ukoliko prilikom korištenja namjenskog sučelja BKS Bank (PSD2 API) uočite određene poteškoće molimo Vas da uputite prema Banci prijavu kako bi se problem otklonio na najbrži mogući način, a sukladno Proceduri prijave problema za PSD2 API.

Dogovorite termin sastanka

Pišite nam

it@bks.hr

MyNet

Sigurno i dostupno plaćanje u svakom trenutku.

mToken

Sigurna autentifikacija i autorizacija naloga nadohvat ruke.

Mastercard Gold

Iskoristite mogućnosti osiguranja i brojne druge pogodnosti koje Vam pruža Mastercard Gold.