Dionica BKS Bank

Redovne dionice BKS Bank uvrštene su​ na Bečku burzu​​​​​​ od 1986., a povlaštene dionice uvrštene su od 1991. godine.

 

Vrsta dionice

Broj ISIN
Redovne dionice 45.805.760 AT0000624705 
     

Temeljni kapital BKS Bank AG iznosi 91.611.520 EUR i podijeljen je na redovne dionice, koje glase na ime.

Više informacija o našim dionicama:

Sljedeći sadržaj ne predstavlja niti ponudu za prodaju niti poziv na kupnju vrijednosnih papira BKS Bank AG. Ponuda redovnih dionica BKS Bank AG biti će napravljena isključivo putem i na temelju prospekta, koji će biti objavljen na web stranici BKS Bank AG, nakon odobrenja BKS Bank AG, bit će objavljena na www.bks.at [hr/si], ujedno biti dostupan na zahtjev besplatno tijekom redovnog radnog vremena u poslovnicama BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, i na Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz. Distribucija gore navedenog prospekta i javna ponuda redovnih dionica ograničeni su na Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Konkretno, redovne dionice ne smiju se nuditi, prodavati ili isporučivati izvan Austrije, Slovenije i Hrvatske, posebice u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi i Japanu.
Klikom na “Potvrđujem”:

  1. potvrđujete, prihvaćate gore navede izjave i uvjete, te da se sa istima slažete i da vas isti obavezuju;
  2. potvrdite da ste stanovnik Austrije, Slovenije ili Hrvatske i da ovoj web stranici ne pristupate iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade ili Japana
  3. potvrdite da ste među onim osobama koje, prema primjenjivim zakonima i propisima, mogu primati informacije onako kako se pojavljuju na ovoj web stranici.

Ako niste u mogućnosti dati bilo koju od gore navedenih potvrda i suglasnosti, od vas se traži da ne kliknete na "Potvrda".

Potvrđujem Ne potvrđujem