Povećanje kapitala BKS Bank AG

Sljedeći sadržaj ne predstavlja niti ponudu za prodaju niti poziv na kupnju vrijednosnih papira BKS Bank AG. Ponuda redovnih dionica BKS Bank AG biti će napravljena isključivo putem i na temelju prospekta, koji će biti objavljen na web stranici BKS Bank AG, nakon odobrenja BKS Bank AG, bit će objavljena na www.bks.at [hr/si], ujedno biti dostupan na zahtjev besplatno tijekom redovnog radnog vremena u poslovnicama BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, i na Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz. Distribucija gore navedenog prospekta i javna ponuda redovnih dionica ograničeni su na Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Konkretno, redovne dionice ne smiju se nuditi, prodavati ili isporučivati izvan Austrije, Slovenije i Hrvatske, posebice u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi i Japanu.
Klikom na “Potvrđujem”:

  1. potvrđujete, prihvaćate gore navede izjave i uvjete, te da se sa istima slažete i da vas isti obavezuju;
  2. potvrdite da ste stanovnik Austrije, Slovenije ili Hrvatske i da ovoj web stranici ne pristupate iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade ili Japana
  3. potvrdite da ste među onim osobama koje, prema primjenjivim zakonima i propisima, mogu primati informacije onako kako se pojavljuju na ovoj web stranici.

Ako niste u mogućnosti dati bilo koju od gore navedenih potvrda i suglasnosti, od vas se traži da ne kliknete na "Potvrda".

Potvrđujem Ne potvrđujem