Angažirani zaposlenici uz Banku

U 2019. godini 117 zaposlenika provelo je 670 sati volontirajući u neprofitnim organizacijama.

Brojni naši zaposlenici provode svoje slobodno vrijeme radeći za opće dobro.

Angažirani su u gorskoj službi spašavanja, rade kao školski vodiči, bolničari u Crvenom križu ili su članovi u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, socijalnim i drugim udrugama i klubovima. Pored ovih vidova angažmana, BKS Bank potiče korporativno volontiranje svojih zaposlenika u neprofitnim karitativnim organizacijama.

U Hrvatskoj 2017. godine pokrenut je projekt korporativnog volontiranja u neprofitnoj organizaciji "Pegaz" - Udruzi za terapiju i aktivnost pomoću konja. Projekt se je kontinuirano provodio i tijekom 2018. godine.

2018. zaposlenici su osvježili i obojali zidove prostorija Dječjeg doma "Tić" u Rijeci - javne ustanove socijalne skrbi koja pruža psihosocijalnu pomoć djeci, mladima i njihovim obiteljima kroz program poludnevnog boravka, savjetodavnu stručnu pomoć te preventivnu djelatnost.

2019. surađivali smo s Udrugom Portić iz Rijeke. Udruga Portić je Udruga za promicanje dobrobiti djece  osnovana 2006. 2019. godine Udruzi smo pomogli prikupljanjem dječjih knjiga i slikovnica te smo korporativno volontiranje proveli na način da smo obojali i uljepšali zidove prostorija koje koriste djeca i članovi Udruge.