Nudimo više ....

Različiti oblici fleksibilnih radnih aranžmana

Naši zaposlenici mogu individualno odrediti svoje dnevno radno vrijeme, nejednako raspore-diti radno vrijeme kroz dulji vremenski period itd.

Naknada troškova prijevoza

Zaposlenicima isplaćujemo naknadu prijevoza na posao i s posla.

Preventivna briga o zdravlju

Svi zaposlenici imaju dodatno zdravstveno osiguranje koje uključuje godišnji sistematski preg-led i cijepljenje protiv gripe, fizikalnu terapiju i niz drugih zdravstvenih usluga. Svake godine provodimo preventivne programe zaštite zdravlja, organiziramo i predavanja u skladu s motom "Zdravi kroz banku".

Briga o djeci

Pružamo potporu zaposlenicima u organiziranju skrbi za djecu tijekom školskih praznika.

Otvorena komunikacija i visoko razvijena kolegijalna podrška

Razvijeni su kanali otvorene i direktne komunikacije na svim razinama te smo uveli tzv. “Raz-vojni dan” s ciljem unaprjeđenja određenih praksi vezanih uz upravljanje i komunikaciju. Or-ganiziramo razne zajedničke aktivnosti u kojima naši zaposlenici rado sudjeluju (turniri, utrke, izleti).

Edukacije i razvoj

Zaposlenicima omogućavamo kontinuiranu edukaciju i program profesionalnog usavršavanja.