Uvođenje eura

1. siječnja 2023. kada euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj svi kunski iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima u Banci te svi iznosi kredita u kunama bit će automatski i bez naknade preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro. 

BKS Banka pristupila je Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Banka će Klijentima (potrošačima) korisnicima aktivnih kredita, vlasnicima ugovora o oročenom depozitu i vlasnicima štednih uloga, definiranih člankom 61., stavkom 3. Zakona o uvođenja eura, poslati individualnu obavijest s informacijama o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo novi otplatni plan u euru za kredite na način ugovoren za dostavu obavijesti, najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.


Obavještavamo klijente, koji se za neki od obuhvaćenih proizvoda koriste uslugom dostave obavijesti u Banci (poslovnici), da će individualnu obavijest moći preuzeti u poslovnicama banke.

Prelazak na euro neće utjecati na izmjenu broja transakcijskog računa (IBAN) kao što će i postojeće kartice i PIN-ovi ostati isti. 

Od 1. siječnja 2023. na bankomatima će se moći podizati isključivo euri, a kune će se povlačiti iz opticaja te se nakon 14. siječnja 2023. neće više moći upotrebljavati

Tjekom cijele 2023. kune će se moći zamijeniti u eure bez naknade i uz primjenu fiksnog tečaja konverzije u poslovnicama svih banaka, Financijskoj agenciji (FINA) i Hrvatskoj pošti.

Od 1. siječnja 2024. jedino će Hrvatska narodna banka biti ovlaštena zamjenjivati gotov novac u kunama u gotov novac u eurima.

O svim relevantnim informacijama i aktivnostima vezanim za proces uvođenja eura Banka će Vas pravovremeno obavještavati putem web stranice kao i u našim poslovnicama.

BKS Banka pristupila je Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Više informacija o etičkom kodeksu možete pronaći na Etički kodeks.

Općenita obavijest

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena roba, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kunama i euru (uz primjenu fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).
Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Banka je dužna u razdoblju dvojnog iskazivanja za potrošače koji su korisnici Bančinih usluga dvojno iskazivati bitne informacije iz članka 46.  stavka 2. Zakona o uvođenju eura i to: 

 • ­tarifu naknada 
 • u izvješću o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja 
 • pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ ekranu u prikazu o računu 
 • ­na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu, te stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu, pod uvjetom da se gotov novac isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata
 • ­kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura: ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu
 • ­kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni: stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje
 • ­kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kuni: stanje depozita.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Preračunavanje (konverzija) provest će se na dan uvođenja eura na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima, kreditima te u ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru bez naknade i bez izmjene jedinstvenog broja računa (IBAN).
Preračunavanje koje se odnosi na sklopljene ugovore o depozitu, kreditu i drugom novčanom iskazu vrijednosti provodi se primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog člankom 14. Zakona o uvođenju eura, primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravili-ma zaokruživanja, i to na dvije decimale, a  na temelju treće decimale, kako slijedi:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena 
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN). Banka će na dan uvođenja eura konvertirati i postojeće stanje prekoračenja koje će se i nadalje moći koristiti na neizmijenjeni način.
Transakcijski (multivalutni) računi u stranoj valuti nisu predmet konverzije i u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro. Stoga radi samog uvođenja eura nije potrebno poduzimati nikakve aktivnosti vezano za postojeće transakcijske račune.
Klijentima koji su na transakcijskom multivalutnom računu imali saldo u eurima prije konverzije kunskih sredstava, istom će se pridodati iznos salda dobiven preračunavanjem kuna u euro primjenom fiksnog tečaja i pravila preračunavanja. 

Uslijed preračunavanja klijent Banke ne smije i neće biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden te preračunavanje ne utječe na njegova postojeća prava i obveze. 

Dvojni optjecaj se odnosi se na razdoblje od 14 dana od datuma uvođenja eura odnosno razdoblje od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. godine u 24:00 sata.
To je razdoblje u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja. 
Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja Banka je dužna za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. 
Od 15.01.2023. godine sva plaćanja vrše se isključivo u eurima.

Svi kunski iznosi na transakcijskim računima preračunat će se automatski u eure s 1.1.2023., u skladu sa Zakonom, po fiksnom tečaju konverzije.

Jedinstveni broj računa (IBAN) ostaje nepromijenjen.

Pravo je klijenta koji prije dana uvođenja eura ima otvoren zaseban račun i u kuni i u euru, da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru koji se vodi u istoj banci. To pravo može ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ukoliko klijent ne iskoristi to pravo, nastavit će plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.

Nalog klijenta za plaćanje u kuni, a koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura te koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, banke su dužne izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu ranije navedenog fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Postojeće kartice i PIN-ovi ostaju isti.

Klijenti će nesmetano moći koristiti svoje kartice tijekom prelaska na euro, osim ograničene dostupnosti u noći s 31.12.2022. na 1.1.2023., preporučamo da se u tom kratkom periodu oslanjate na plaćanje gotovim novcem.

Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura ne utječe na valjanost postojećih ugovora koji se referiraju na nacionalnu valutu.

Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa i dalje ostaje fiksna

Kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa ostaje promjenjiva i na njih će se primjenjivati odgovarajući eurski parametar - definiran u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U slučaju prilagodbe promjenjivog parametra kamatna stopa koju plaća građanin ne smije se povećati.

Najkasnije do 30.11.2022. HNB će objaviti privremeni NRS izračunat na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valutama kuna (bez valutne klauzule) i euro (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru), za sve obuhvate i sve ročnosti za sva referentna razdoblja.

Dva tjedna prije uvođenja eura banke (ugovori o kreditu i leasingu) će napraviti novi izračun kamatne stope za one koji imaju promjenjivu stopu:

 • ako je privremeni NRS MANJI od NRS-a koji se do tada primjenjivao, marža banke ostaje ISTA, a konačan iznos kamate stope se smanjuje za apsolutni iznos razlike između te dvije vrijednosti
 • ako je privremeni NRS VEĆI od NRS-a koji se do tada primjenjivao, kamatna stopa ostaje nepromijenjena, a banka SMANJUJE svoju maržu. 

Svi kunski depoziti konvertirat će se automatizmom u eure na dan uvođenja eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije bez ikakvog troška za klijente banke.

Od 01.12.2022. godine građani će moći nabaviti komplete kovanog novca u:

 • Bankama,
 • Poslovnicama FINA-e,
 • Hrvatske pošte.

Za 100 kuna dobit će paketić od 13,27 eura (kovanica). Taj novac ne smije se koristiti prije 01.01.2023.

Banka će svim potrošačima 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.  
Tijekom navedenog razdoblja Banka će bez naknade zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. 

Na zahtjev klijenta koji ima otvoren račun, tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura, Banka će provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o euru.

Za zamjenu iznosa iznad 15.000,00 HRK, potrebno je najaviti se osobno,  u poslovnici Banke najmanje dva radna dana unaprijed. 

S obzirom na zahtjevne tehničke prilagodbe i očekivane prekide u radu bankomata, Banka će svojim klijentima potrošačima, u razdoblju od 15.12.2022. do 15.01.2023. godine omogućiti podizanje gotovine kuna i eura debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj, bez naplate naknade. 

U noći s 31.12.2022. na 1.1.2023. biti će ograničeno korištenje kartica na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu. Preporučamo, da se u tom kratkom razdoblju, oslanjate na plaćanje gotovim novcem.
Zbog tehnički zahtjevnog uvođenja procesa eura, bankomati BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska biti će izvan funkcije u periodu od  27.12.2022. do 05.01.2023. 

Lokaciju najbližeg bankomata možete pronaći pomoću interaktivne karte na sljedećoj poveznici.

Karta aktivnih bankomata će se ažurirati na dnevnoj razini kako bi građani mogli znati koji su im bankomati na raspolaganju.