Regionalno ukorijenjeni

„Regionalno ukorijenjeni“ glasi jedan od tri načela naše misije i vizije. Sukladno tome želimo ispuniti svoju odgovornost kao pouzdan partner u regiji. 

Fokus naših socijalnih i društvenih aktivnosti primarno je na regijama u kojima poslujemo. Pritom podršku ideji održivosti dajemo financiranjem sponzorstava i korporativnim volontiranjem, ali i članstvima u različitim mrežama DOP-a.

Svojim aktivnostima u području „Zajednica i društvena pitanja“ doprinosimo ostvarenju sljedećih Globalnih ciljeva održivog razvoja:

  • Cilj 1 „Iskorjenjivanje siromaštva“
  • Cilj 3 „Zdravlje i dobrobit“
  • Cilj 4 „Kvalitetno obrazovanje“
  • Cilj 5 „Ravnopravnost spolova“ 
  • Cilj 17 „Partnerstvo za ciljeve“.