Rješenje HANFA-e od 22. travnja 2021.

26.04.2021

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je u postupku posrednog nadzora nad Društvom BKS-leasing Croatia d.o.o. Rješenje

Dana 22. travnja 2021.godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je u postupku posrednog nadzora nad Društvom BKS-leasing Croatia d.o.o. Rješenje kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Istom se može pristupiti putem mrežne poveznice https://www.hanfa.hr/media/5768/13-bks.pdf