Obavijest o obradi i razmjeni podataka između kreditnih institucija posredstvom HROK-a u Osnovnom sustavu registra

27.05.2020

Obavještavamo Vas da je sklapanjem novog Sporazuma o obradi i razmjeni podataka i informacija posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o. u Osnovnom sustavu registra, sklopljenog između kreditnih institucija i Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o. (HROK), a temeljem Izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama (NN 47/2020 od 17.4.2020.g.), omogućena razmjena podataka i informacija o novčanim obvezama klijenta između kreditnih institucija posredstvom HROK-a za potrebe procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom.

Ovime Vas obavještavamo da je BKS Bank, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka (dalje u tekstu: Banka) jedna od korisnica Osnovnog sustava registra (OSR sustav) kao sustava obrade i razmjene podataka i informacija o klijentima između kreditnih institucija i u skladu s time u OSR sustavu obrađuje i razmjenjuje Vaše podatke ako prema Banci imate, ili ste imali, novčanu obvezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu). Vaše podatke, uključujući osobne podatke i podatke o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim kreditnim institucijama koje su sudionici OSR sustava.

Pravna osnova za obradu podataka klijenata u OSR sustavu između kreditnih institucija je sadržana u članku 321. Zakona o kreditnim institucijama, kojim je određena obveza razmjene podataka i informacija između kreditnih institucija za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom.

Detaljnije informacije o obradi Vaših osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra HROK-a i Vašim pravima vezano uz obradu istih dostupne su u dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra dostupnom na web stranici Banke www.bks.hr i u svim poslovnicama Banke, kao i na web stranicama HROK-a.