ESIF ograničena portfeljna jamstva

01.12.2020

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska sklopila je Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO), Sporazum o suradnji za provedbu financijskog instrumenta Ograničeno potrefljeno jamstvo iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Financijski instrument ograničenih potrefljenih jamstava namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzetnicima, koji zadovoljavaju Uvjete provedbe financijskog instrumenta ESIF ograničena portfeljna jamstva.

Financijski instrument ESIF (europski strukturni i investicijskih fondovi) - ograničena portfelja jamstva, namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a financiran je većinom iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivo financiranje je ono u materijalnu i nematerijalnu imovnu, prijenos vlasničkih prava  u poduzećima pod uvjetom prijenosa među neovisnim ulagačima, obrtni kapital za aktivnosti razvoja ili proširenja, odnosno, obrtni kapital. 

Financiranje je u eurima i/ili valutnom klauzulom u eurima, maksimalni iznos jamstva je 150.000,00 EUR, sa najvišom stopom jamstva od 80%, i najdužim mogućim trajanjem od 10 godina. 

Jamstvo obuhvaća glavnicu kredita i ugovorenu kamatu, a krajnji korisnici ne plaćaju premiju rizika. Instrumente osiguranja određuje financijska institucija u skladu sa svojim internim akti-ma i procedurama. 

Detalji na linku Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO).