Tarifa za usluge Banke u poslovanju s pravnim osobama od 01.06.2023.

16.05.2023

Nova Tarifa od 01.06.2023.

S 01.06.2023. mijenja se Tarifa za usluge Banke u poslovanju pravnim osobama.