Uvođenje RPIR usluge

10.07.2024

Od 15.07.2024. Banka nudi novu uslugu RPIR-a. RPIR (Registar posrednih identifikatora računa) omogućava korisniku platne usluge da prilikom iniciranja platne transakcije dohvati iz RPIR-a podatak o broju transakcijskog računa primatelja plaćanja.

Poštovani klijenti,

od 15.07.2024 Banka nudi novu uslugu RPIR-a. RPIR (Registar posrednih identifikatora računa kojeg vodi FINA-a) omogućava  korisniku platne usluge da prilikom iniciranja platne transakcije dohvati iz RPIR-a podatak o broju transakcijskog računa primatelja plaćanja (IBAN) putem podatka koji je registriran u RPIR-u kao PIR povezan uz određeni transakcijski račun. Banka je sudionik RPIR-a temeljem posebnog ugovora sklopljenog s FINA-om.  PIR (Posredni identifikator računa) - može biti osobni podatak Korisnika: broj mobitela, e-mail adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika transakcijskog računa, a koji je Korisnik putem ugovaranja servisa u Banci povezao s IBAN-om svog transakcijskog računa i koji je Banka, temeljem izričite suglasnosti Korisnika dane Banci, dostavila u RPIR, u svrhu iniciranja platnih transakcija u korist tog transakcijskog računa. Pri tome PIR jedinstveno identificira predmetni IBAN sve dok je u RPIR-u uz njega povezan.

Kod zadavanja platnog naloga isključivo putem BKS mBanka usluge, moguće je inicirati platnu transakciju u korist određenog primatelja plaćanja odabirom PIR-a. Putem PIR-a, ako je PIR tog primatelja plaćanja registriran u RPIR-u u trenutku iniciranja naloga, Korisnik kao platitelj može dohvatiti podatak o broju transakcijskog računa primatelja plaćanja (IBAN) i na taj način osigurati podatke potrebne za iniciranje platne transakcije.

Aktivacija servisa RPIR namijenjena je korisnicima servisa BKS mBanka ispunjavanjem zahtjeva za aktivacijom servisa u poslovnici Banke. Servis mogu ugovoriti isključivo fizičke osobe dok poslovni subjekti mogu samo koristiti registrirane PIR-ove prilikom iniciranja platnog naloga.

U prvoj fazi implementacije navedenog servisa moguće je samo inicirati platne naloge kroz mBanka aplikaciju prema registriranim PIR-ovima. O mogućnosti registracije klijenata BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska u RPIR pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.