Od 01.06.2024. povećavamo kamatnu stopu na BKS libero računu

17.05.2024

Godišnja kamatna stopa na BKS libero računu 1,00% promjenjiva.

Od 01.06.2024. povećavamo kamatnu stopu na BKS libero računu! Godišnja kamatna stopa bit će 1,00% promjenjiva.

Sredstva se na BKS libero račun uplaćuju prijenosom s redovnog transakcijskog računa otvorenog u BKS Bank. Svojim sredstvima možete raspolagati u svakom trenutku na način da ih prenesete na redovan račun s kojeg možete vršiti gotovinske i bezgotovinske transakcije.