Aktivno štitimo okoliš i klimu

Zaštita okoliša i klime jedan je od najvećih globalnih i regionalnih izazova današnjice.