Strategija i upravljanje

BKS Bank posvećena je održivom upravljanju društva. Stoga unutar društva ne provodimo pojedinačne aktivnosti DOP-a, nego cjelovitu Strategiju održivog razvoja. Strategija obuhvaća ciljeve koje želimo ostvariti do 2022. Pri tome se, između ostaloga, vodimo načelima UN Global Compacta i Globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a. Redovito komuniciramo s našim dionicima. Odjel za upravljanje održivim razvojem koordinira naše aktivnosti DOP-a te prati ostvarenje ciljeva i njihov daljnji razvoj. Naš Kodeks ponašanja zaposlenicima pruža smjernice za etički besprijekorno ponašanje.