BKS Bank postigla rekordnu godišnju dobit od 68,0 milijuna eura

05.04.2018

Konsolidirana godišnja dobit u iznosu 68,0 mil. eura (+47,3 posto) najbolji je rezultat u povijesti BKS Bank. Novi kreditni plasmani iznosili su vrlo visokih 1,5 milijardi eura. Bilančna suma zadržala se na solidnih 7,58 milijardi eura. Udio bankovnog i leasing poslovanja u Hrvatskoj u ukupnoj godišnjoj dobiti iznosi 2,9 milijuna eura. 1. rujna Alexander Novak postaje novim članom Uprave BKS Bank AG.

„BKS Bank ostvarila je 2017.  konsolidiranu godišnju dobit nakon oporezivanja u visini od 68 milijuna eura, što je najbolji rezultat od našeg osnutka. Ovaj izuzetni uspjeh temelji se na nekoliko čimbenika: dobar razvoj na tržištima kapitala omogućio nam je dobre prihode od provizija te razvidan porast financijske imovine. Dobro stanje rizika smanjilo je, pak, potrebu za rezervacijama za kreditne rizike. Osim toga je u prethodnoj godini otpalo jednokratno plaćanje takozvanog stabilizacijskog poreza za banke“, sažela je predsjednica Uprave BKS Bank Herta Stockbauer vrlo dobre godišnje rezultate.

Herta Stockbauer: „Željela bih vidjeti povećanje kamatnih stopa“
Jedina kap gorčine i dalje ostaje izazovna situacija po pitanju kamata.  „Trenutačno, nažalost, očekujemo da će Europska centralna banka nastaviti s politikom niskih kamata, iako bismo sada voljeli vidjeti ponovno povećanje kamatnih stopa“, pojašnjava Stockbauer. Kamatni prihodi u visini 154,3 milijuna eura niži su za 4,2 posto u odnosu na 2016., dok su kamatni troškovi sa 40,5 milijuna smanjeni na 33,6 milijuna eura. Rezerviranja za rizike smanjena su za 13,8 posto na 26,7 milijuna eura. „Stoga je ostvaren neto prihod od kamata nakon rezerviranja za kreditne gubitke od 94 milijuna eura, što je 5 posto više nego u prethodnoj godini“, kaže Stockbauer.

Administrativni rashodi stabilni
BKS Bank uspjela je i u 2017. zadržati niskima administrativne rashode koji su iznosili 107,8 milijuna eura. Njihov porast iznosio je tek 1,2 posto. Najveći udio u administrativnim troškovima otpada na rashode za zaposlene koji su sa 70,1 milijuna eura (+0,9 posto) zabilježili blagi porast.  

Dobra ekonomija oživljava kreditno poslovanje
Gospodarski oporavak imao je vrlo pozitivan učinak na investicijski entuzijazam, a i u poslovanju sa stanovništvom zabilježen je porast potražnje za kreditima. „U protekloj poslovnoj godini ostvarili smo volumen novih kredita u visini 1,5 milijardi eura“, izvještava Stockbauer. Oko 40 posto realizirano je u istočnoj Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Brojni klijenti iz segmenta poslovanja s pravnim osobama iskoristili su, međutim, i dobru likvidonosnu situaciju za prijevremene otplate kredita. Unatoč tome, kreditni volumen porastao je za zadovoljavajućih 2,2 posto u odnosu na kraj 2016. godine. Potraživanja od klijenata su sa 31. prosincem 2017. iznosila 5,45 milijardi eura.

Primarna sredstva na rekordnoj razini
BKS Bank nadmašila je izvrsne brojke primarnih sredstava iz 2016. godine. „Sa 5,67 milijardi eura odnosno porastom od 1,8 posto dosegnuli smo novu rekordnu vrijednost primarnih depozita koji su naš najvažniji izvor refinanciranja“, kaže predsjednica Uprave. „Uočavamo, međutim, kako klasični proizvodi štednje uslijed politike niskih kamatnih stopa gube na privlačnosti, a da interes klijenata za proizvodima tržišta kapitala raste.“ Vidljivo je to po porastu potražnje za uslugama upravljanja sredstvima klijenata (+3,1 posto na 14,15 milijardi eura, od čega 8,48 milijardi eura volumen skrbničkih računa).

Godišnja dobit u Hrvatskoj 2,9 milijuna eura
Hrvatske poslovnice ostvarile su 2,3 milijuna eura u konsolidiranoj dobiti, a BKS-Leasing Croatia d.o.o. 0,6 milijuna eura.

Otvorena nova poslovnica u Splitu
Od svog ulaska na hrvatsko tržište 2007. godine BKS Bank uspjela je izgraditi i učvrstiti svoj položaj pouzdanog financijskog partnera. Hrvatska i nadalje predstavlja jedno od najvažnijih rastućih tržišta koncerna BKS Bank, što je i razlogom da je protekle godine otvorena nova poslovnica u Splitu. 

Snaga u kreditnom poslovanju
Značajan doprinos realizaciji novih kreditnih plasmana u BKS Bank dala je i hrvatska podružnica. Tako je u Hrvatskoj protekle godine plasirano ukupno 74,3 milijuna eura novih kredita. Na kraju 2017. potraživanja od klijenata iznosila su 192,1 milijuna eura (+ 8,8 %). Pozitivnu sliku  upotpunjuju rezultati u leasing poslovanju:  BKS-Leasing Croatia je od siječnja do prosinca 2017. zaključio nove poslove u visini 14,1 milijuna eura. Sa sjedištem u Zagrebu, BKS-Leasing Croatia broji 11 zaposlenih.

Najbolji po pitanju održivosti
„Održivost i kvaliteta čine temelj naše poslovne strategije, stoga smo već dugi niz godina usmjereni na cjelovit sustav održivog upravljanja. Zahvaljujući trudu u tom području, dodijeljena su nam brojna priznanja.
Osobito smo ponosni što nam je oekom research AG početkom 2018. dodijelio prime status za naše aktivnosti u području korporativne društvene odgovornosti.  Uspjelo nam je svoj rejting poboljšati s kategorije C na C+. Skala rejtinga seže od A+ do D-. Najbolja banka u našem razredu rejtinga ocijenjena je s B-. Time se po pitanju održivosti ubrajamo u najbolje banke svijeta”, ističe Stockbauer.

Obiteljski osviješten poslodavac
Brojne aktivnosti korporativne društvene odgovornosti provode se i u Hrvatskoj, a niz mjera kontinuirano se proširuje. “2017. godine nam je -kao obiteljski osviještenoj tvrtki koja potiče uravnotežen odnos poslovnog i privatnog života svojih zaposlenih - dodijeljen MAMFORCE© certifikat“, ističe Pezelj. Povrh toga, hrvatska podružnica sponzorstvima i volontiranjem zaposlenih učestalo podržava socijalne projekte. Tako su 2017. zaposlenici BKS Bank, primjerice, volontirali u Udruzi za terapijsko jahanje “Pegaz”.

Promjene u Upravi
Nadzorni odbor BKS Bank donio je na Sjednici potkraj ožujka odluku o promjeni u Upravi. Alexander Novak, dugogodišnji voditelj slovenske podružnice, s 1. rujnom 2018. godine prelazi u Upravu BKS Bank, a mandat predsjednice Uprave dr. Herte Stockbauer produžen je za daljnjih pet godina.

Mag. Alexander Novak posljednjih je 18 godina radio na različitim vodećim pozicijama unutar BKS Bank. Od 2004. imao je ključnu ulogu u razvoju BKS Bank u Sloveniji. „Njegova dosljednost, upornost i neophodno vodstvo bili su presudni za ovo imenovanje.  Drago mi je što BKS Bank i vodeće pozicije u menadžmentu može popuniti suradnicima iz vlastitih redova“, objašnjava dr. Herta Stockbauer.

Dr. Herti Stockbauer ovo je, pak, treće produljenje mandata u Upravi. Prvi put imenovana je članicom Uprave 2004. godine, a 2014. preuzela je dužnost predsjednice Uprave. “I ubuduće ću se svim snagama posvetiti ovoj lijepoj, ali i vrlo zahtjevnoj zadaći, te se veselim nadolazećim godinama na ovoj vrlo odgovornoj dužnosti”, naglasila je Stockbauer.

 

Fotografija: (Helge Bauer, korištenje bez naknade)