Objavitelj imovine

Opći uvjeti za financijski leasing pokretnina - ugovori zaključeni s potrošačem.pdf