Korporativno upravljanje − izjava o prihvaćanju primjene

2002. objavljen je austrijski kodeks korporativnog upravljanja (Corporate Governance), u kojem su navedena osnova načela dobrog upravljanja. Ovaj kodeks investitorima služi kao značajan orijentir kod donošenja odluka. 

Uprava i Nadzorni odbor BKS Bank AG, kao austrijskog dioničkog društva koje kotira na burzi, odlučili su poštivati načela Kodeksa korporativnog upravljanja (Corporate Governance).

 

  • Kodeks korporativnog upravljanja (engleska verzija)