Dokumentarno poslovanje

Jedan od važnijih uvjeta za uspješnost poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu je pravovremena reakcija na uvjete koje Vam postavlja Vaš poslovni partner, bilo da se radi o dobivanju poslova, garanciji da će se ugovoreni posao dobro realizirati ili da će se preuzeta roba ili usluge uredno platiti. Također, posredstvom imate mogućnost osigurati plaćanje ugovorenih poslova.

BKS Banka na Vaš zahtjev izdaje garancije prema Vašim domaćim ili inozemnim partnerima, otvara dokumentarne akreditive te prema potrebi vrši i druge poslove vezane uz predočenje dokumenata.

U vrlo kratkom roku Banka će temeljem Vašeg zahtjeva izdati sljedeće vrste garancija:

  1. plative garancije kojima se osigurava plaćanje roba i/ili usluga
  2. plative garancije kojima se osigurava plaćanje kredita
  3. carinske garancije
  4. razne vrste činidbenih garancija: osiguranje primljenog avansa, ozbiljnost ponude, dobro izvršenje ugovorenog posla, ispunjenje obveza u jamstvenom roku
  5. izdavanje pisma namjere.

Banka će otvoriti i dokumentarni akreditiv s pokrićem i/ili odgođenim polaganjem pokrića u korist Vašeg inozemnog partnera.

Pored toga na Vaš zahtjev primamo i pratimo izvršenje obveza temeljem izdanih garancija i otvorenih dokumentarnih akreditiva drugih banaka, izdanih ili otvorenih u Vašu korist.
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!