Oročena štednja

Želite li svoja sredstva oročiti na određeni vremenski rok, BKS Banka Vam nudi mogućnost oročavanja kunskih i deviznih sredstava na rok od 1 mjesec do 24 mjeseca + 1 dan. 

Oročeni depoziti ugovaraju se kao jednokratni ili s automatskim obnavljanjem.

 

Istekom ugovorenog roka oročavanja, sredstva oročenog depozita uvećanog za pripadajuću kamatu isplaćuju se na tekući račun ili štedni ulog po viđenju.

 

Depoziti se ugovaraju uz fiksnu kamatnu stopu.

 

U slučaju potrebe prijevremenog raskida ugovora o oročenom depozitu Banka na iznos sredstava primjenjuje kamatnu stopu utvrđenu Odlukom o kamatnim stopama za ostvareno razdoblje oročavanja, računajući od datuma oročavanja, odnosno od datuma zadnjeg produženja, do datuma prekida oročenja.

 

Polaganje novčanog depozita vrši se prijenosom odnosno terećenjem sredstva tekućeg računa  ili prijenosom odnosno terećenjem sredstva računa štednog uloga po viđenju Vlasnika.


Oročeni depozit mora glasiti na ime. Depozite na donositelja odnosno na donositelja sa zaporkom nije moguće ugovarati.
Ovlaštenici po tekućem računu ili ovlaštenici po štednom ulogu po viđenju Vlasnika su ujedno i ovlaštenici po oročenom depozitu.

 

Kamatna stopa na oročeni depozit ovisi o iznosu depozita i roku oročenja, a propisana je Odlukom o kamatnim stopama Banke za stanovništvo (u daljnjem tekstu: Odluka o kamatnim stopama).

 

Minimalni iznos oročenih sredstava propisan je Odlukom o kamatnim stopama.


Sredstvima nenamjenski oročenog depozita Vlasnik/ opunomoćenik može raspolagati po isteku ugovorenog roka oročenja. 
Minimalni rok oročenja iznosi 1 (jedan) mjesec i jedan (jedan) dan.


Depoziti oročeni uz fiksnu kamatnu stopu ostvaruju fiksnu kamatu tijekom cijelog razdoblja oročenja. Oročeni depozit s fiksnom kamatnom stopom ugovoren uz automatsko obnavljanje obnavlja se na novi rok prema važećoj fiksnoj kamatnoj stopi na dan obnavljanja.

 

Obračun kamate vrši se mjesečno, primjenom konformne metode. Kamata se pripisuje u onoj valuti u kojoj su sredstva oročena, na način ovisno o ugovorenoj vrsti oročenja.

 

Obračunata kamata može se isplatiti i prije isteka oročenja ili se pripisuje oročenom depozitu po isteku oročenja.

  • Opći uvjeti poslovanja po oročenim depozitima za građane
  • Opći uvjeti poslovanja po oročenim depozitima za građane u primjeni od 01.01.2019.
  • Opće informacije oročenja
  • Pregled kamatnih stopa

 

 
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!